DOMOV

Hlavní navigace
Porsche Inter Auto
Slovakia spol. s r.o.
Cesta na Senec 2/A
821 04 Bratislava

Tel: +421 249 262 438
Fax: +421 249 262 507

E-Mail: info@porsche.sk

Cookies

Ochrana vášho súkromia pri používaní internetových stránok je pre nás mimoriadne dôležitá. Preto vás chceme v nasledujúcom texte podrobne informovať o získavaní osobných a anonymných údajov.

Získavanie a spracovanie osobných údajov

Osobné údaje môžeme podľa § 11 a 14 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov neobmedzene získať len vtedy, keď nám ich poskytnete vy sami – napr. v rámci registrácie pri vyplnení dotazníka, pri výhernej súťaži alebo pri požiadavke o zasielaní noviniek – a udelíte nám súhlas k ich spracovaniu. Ak budete pri využívaní ponúkaných služieb požiadaný o zadanie vašich osobných údajov, tak je vylúčené spojenie Vašich osobných údajov s údajmi z protokolu prístupu cez – hoci aj anonymnú - IP adresu s cieľom vytvorenia osobného profilu užívateľa.

Pretože súhlas pre získanie a spracovanie Vašich údajov na hore uvedené účely môže zahŕňať aj sprostredkovanie Vašich údajov vybraným partnerom spoločnosti Volkswagen (predajcovia a servisní partneri), finančným inštitúciám, resp. výskumným ústavom verejnej mienky pre prieskum trhu a analýzu spokojnosti zákazníkov, môžu byť Vaše údaje poskytnuté aj týmto partnerom. Okrem toho je vylúčené, aby boli vaše údaje poskytnuté tretím stranám - ako napr. spoločnostiam priamej reklamy (direkt marketing) a pod.

Získavanie a spracovanie anonymných údajov

Na tejto webovej stránke sú použité softvéry pre analýzu používania stránok. Vyhodnotením týchto údajov získavame dôležité poznatky o preferenciách užívateľov. Tieto poznatky pomáhajú zlepšovať kvalitu ponuky. Pri každej návšteve stránky sa konkrétne neobmedzene zaznamenávajú tieto údaje:

  • Anonymný tvar IP adresy, ktorý zaslal požiadavku
  • Dátum a čas zaslania požiadavky
  • Názov prezeranej stránky resp. súboru
  • Linku, z ktorej stránky ste sa na túto stránku dostali
  • Prehliadač a verzia prehliadača, ktorý užívateľ používa
  • Operačný systém, ktorý užívateľ používa.

Tieto údaje sa vyhodnocujú pre štatistické účely. Pritom sú to výlučne informácie, ktoré nepripúšťajú spojenie s vašou osobou. Ako užívateľ zostávate anonymný.

Tieto údaje sa vyhodnocujú pre štatistické účely. Pritom sú to výlučne informácie, ktoré nepripúšťajú spojenie s vašou osobou. Ako užívateľ zostávate anonymný.

Aby sa dali návštevy webových stránok presnejšie zapisovať, používajú sa na tejto stránke cookies od Piwik.org (http://de.piwik.org). Okrem toho sa pre optimalizované riadenie reklamy používajú cookies od twyn group IT solutions & marketing services AG (http://www.twyn.com, http://www.yoondo.com ) a Google Inc. (http://www.google.com). Takto získané údaje sa ukladajú výhradne anonymne.

Nastavenie cookies – Opt-Out: Normalzustand

Na používanie cookies ste nám udelili Váš predchádzajúci súhlas. Za súhlas sa považuje aj aktivácia cookies prostredníctvom nastavenia Vášho webového prehliadača.

Cookies na tejto stránke môžete kedykoľvek deaktivovať. Prosím zoberte na vedomie, že deaktivovaním cookies môže byť funkčnosť stránky obmedzená.

Pri návšteve tejto stránky sa používajú aktuálne cookies. Ak chcete cookies deaktivovať, kliknite tu.

 

Nastavenie cookies – Opt-Out nach erfolgter Deaktivierung durch den User

Súbory cookies ste deaktivovali. Prosím zoberte na vedomie, že funkčnosť tejto stránky môže byť obmedzená. Ak by ste používanie cookies opäť akceptovali, môžete váš súhlas kedykoľvek zrušiť a súbory cookies na tejto stránke opäť deaktivovať.

Pri návšteve tejto stránky sa súbory cookies aktuálne nepoužívajú. Ak chcete súbory cookies opäť akceptovať, kliknite tu.

 

Prosím zoberte na vedomie, že kvôli funkčnosti webovej stránky sa európske smernice netýkajú nevyhnutných cookies a nedajú sa deaktivovať. Aby ste tieto cookies deaktivovali, vytvorí sa vo vašom prehliadači „Opt-Out“ cookie, aby sa váš nesúhlas dal priradiť. V prípade, že použijete iný prehliadač respektíve iný počítač alebo cookies vymažete, musíte cookies opäť deaktivovať.