DOMOV

Hlavní navigace
Porsche Inter Auto
Slovakia spol. s r.o.
Cesta na Senec 2/A
821 04 Bratislava

Tel: +421 249 262 438
Fax: +421 249 262 507

E-Mail: info@porsche.sk

Kontaktný formulár

Požiadavka o kontaktovanie


Stretnutie v servise
Hlavná požiadavka
Poznámky

Osobné údaje


Oslovenie*

Meno*

Priezvisko*

Názov firmy

Údaje adresy

Všetky Porsche Centrály


Kontaktné údaje

* * Doplňte prosím niektorý z nižšie uvedených údajov.

Telefón (Mobil)**

E-mail**

Poznámka o ochrane údajov

Na čo sa použijú vaše údaje:
Vaše údaje sa použijú na splnenie vašich požiadaviek.
Skupina Porsche alebo jej zástupcovia môžu používať vami uvedené údaje spolu s údajmi, ktoré o vás máme, aby vás mohli kontaktovať poštou, telefonicky, textovou správou alebo e-mailom za účelom poskytovania informácií o produktoch a službách Porsche. Vaše údaje si ponecháme počas primeranej doby, aby sme vás mohli kontaktovať s ponukami, pozvánkami alebo informáciami o našich produktoch a službách.
Podrobnosti o používaní vaších údajov sú uvedené v podmienkach ochrany súkromia našej spoločnosti, dostupných tu.
Ak chcete pokračovať, je nevyhnutné prečítať si podmienky ochrany súkromia.
Prečital(a) som si a porozumel(a) podmienkam ochrany súkromia. *