DOMOV

Hlavní navigace
Porsche Inter Auto
Slovakia spol. s r.o.
Cesta na Senec 2/A
821 04 Bratislava

Tel: +421 249 262 438
Fax: +421 249 262 507

E-Mail: info@porsche.sk

Právne upozornenie

Upozornenie na autorské práva

Textové, grafické, zvukové a všetky ostatné tu zverejnené informácie podliehajú autorským právam spoločnosti Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG, Nemecko, pokiaľ nie je uvedené inak. Nesmú sa reprodukovať vcelku ani čiastočne, bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG. Názov Porsche a štít Porsche sú registrované ochranné známky spoločnosti Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG. Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG je spoločnosť registrovaná v meste Stuttgart, Registriergericht HRB 730623.

Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG
Porscheplatz 1
D-70435 Stuttgart
Tel: (+49) 0711 911-0
E-Mail: info@porsche.de
USt.-Ident.-Nr. DE 147 799 625

Informácie pre spotrebiteľa

Spoločnosť Porsche AG nie je ochotná ani povinná zúčastňovať sa na riešeniach sporov pred spotrebiteľským arbitrážnym úradom.

Právne upozornenie

Porsche, symbol Porsche, 911, Spyder, Carrera, Targa, Boxster, Cayman, Cayenne, Panamera, Tiptronic a Tequipment sú registrované ochranné známky spoločnosti Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG.

Vyobrazené modely zobrazujú vybavenie pre Nemeckú spolkovú republiku. Obsahujú napríklad osobitné vybavenie, ktoré sa štandardne nedodáva a je k dispozícii len za dodatočný príplatok. Nie všetky modely sú k dispozícii vo všetkých krajinách, pretože v niektorých krajinách môžu platiť osobitné predpisy a ustanovenia. Informácie o dostupných modeloch získate u svojho predajcu alebo importéra Porsche.

Vyhradzujeme si právo zmeniť dizajn, vybavenie a špecifikácie vozidiel, ako aj zmeniť farby.

Používajte, prosím, len originálne diely Porsche, ktoré sú k dispozícii od predajcov Porsche. Váš partner Porsche má kompletné informácie o schválených dieloch a rád vám pomôže.

Spoločnosť Porsche preberá zodpovednosť za diely schválené spoločnosťou Porsche, nemôže však niesť zodpovednosť za poškodenie spôsobené inými náhradnými dielmi alebo príslušenstvom.

Aj v prípade, že dodávateľ príslušenstva alebo dielov získal typové schválenie, môže byť bezpečnosť vášho vozidla ohrozená. Vzhľadom na širokú škálu výrobkov na trhu s príslušenstvom nemôže Porsche skontrolovať všetky tieto diely.

Vezmite tiež, prosím, na vedomie, že použitie dielov, ktoré neboli schválené spoločnosťou Porsche, môže mať vplyv na záruku na vaše vozidlo.

Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG
Porscheplatz 1
D-70435 Stuttgart

Ochrana údajov

Spoločnosť Porsche AG kladie veľký dôraz na ochranu vášho súkromia a osobných údajov. Práve preto je pre nás dodržiavanie právnych predpisov samozrejmé.

Ak navštívite našu internetovú stránku, naše internetové servery pravidelne ukladajú meno vášho poskytovateľa internetových služieb, web stránku, z ktorej ste nás navštívili, web stránky, ktoré ste navštívili u nás a trvanie vašej návštevy. Tieto údaje hodnotíme len zo štatistických dôvodov a len v anonymnej forme.

Ak budete na konkrétnej internetovej stránke požiadaní o poskytnutie osobných údajov, budete tiež informovaní o účele použitia a v prípade potreby aj o váš súhlas.