PORSCHE FANS FAMILY DAY 2019

BRATISLAVSKÝ HRAD | 14. 9. 2019

Medzinárodné stretnutie automobilov organizované Porsche Fans Slovakia – PORSCHE FANS FAMILY DAY, ktorého sa Porsche Centrum Bratislava zúčastnilo ako generálny partner.