Minister dopravy sa informoval o stave projektu Mission E

Winfried Hermann navštívil hlavný výrobný závod Porsche

Minister dopravy Bádenska-Württemberska Winfried Hermann sa informoval v sídle spoločnosti Porsche AG o stave stavebných opatrení pre budúcu výrobu modelu Mission E. Hermann si spolu s Albrechtom Reimoldom, členom predstavenstva spoločnosti Porsche, zodpovedným za výrobu, prezrel okrem iného stavenisko novej montážnej haly pre prvé čisto elektricky poháňané Porsche a diskutoval o perspektívnych zmenách tradičného výrobného závodu v Zuffenhausene. Rozhovory sa týkali tiež aspektov trvalej udržateľnosti, ktoré budú hrať v budúcej výrobe vozidiel ešte významnejšiu rolu.

„Spoločnosť s prvým čisto elektricky poháňaným modelom Porsche ukazuje, že automobilová doprava a ochrana životného prostredia sa môžu doplňovať,“ povedal minister dopravy Hermann pri príležitosti svojej návštevy výrobného závodu v Zuffenhausene. „Najmä ambiciózny plán výroby modelu Mission E s neutrálnou bilanciou emisií CO2 je príkladný.“

Winfried Hermann sa pri svojej návšteve pochvalne vyjadril aj o iniciatívach spoločnosti Porsche, zameraných na vylepšovanie stavu ovzdušia v Stuttgarte. Po úspechu minuloročného opatrenia si spoločnosť Porsche dohodla s dopravnou organizáciou VVS (Verkehrs- und Tarifverbund Stuttgart) pokračovanie projektu tzv. „prachového cestovného lístka“. Výrobca športových vozidiel umožní svojim zamestnancom v období od 13. novembra 2017 do 15. apríla 2018 znovu používať zamestnanecký preukaz ako cestovný lístok v autobusoch a vlakoch pri nadmerných koncentráciách poletujúceho jemného prachu v ovzduší. Porsche okrem toho zvyšuje mesačný príspevok na firemný cestovný lístok VVS z desiatich na 20 eur.

Šéf výroby Reimold pritom zdôraznil, že riadenie spoločnosti Porsche je založené na trvalej udržateľnosti a najvyššiu prioritu má trvalo udržateľná a šetrná výroba. „Medzi naše základné hodnoty patrí zodpovedný prístup, na ktorého základe vykonáva každý zamestnanec a každý manažér svoju prácu trvalo udržateľným spôsobom,“ hovorí Albrecht Reimold, člen predstavenstva spoločnosti Porsche AG, zodpovedný za výrobu a logistiku. „V spoločnosti sa takisto vyhýbame všetkým formám plytvania. Pevnou súčasťou podnikovej stratégie Porsche je zameranie na šetrné využívanie surovín a zdrojov, ako aj na ekologicky orientované a energeticky efektívne procesy. Čo sa týka športových vozidiel budúcnosti, stavia Porsche už dnes na znižovanií emisií CO2 a jemného prachu.“

Od januára 2017 odoberá Porsche pre svoje prevádzky v Stuttgarte, Weissachu, Sachsenheimu a Lipsku tzv. „prírodnú elektrickú energiu“ z elektrární Volkswagen. Táto elektrická energia sa vyznačuje tým, že sa vyrába 100 % z obnoviteľných zdrojov, s nulovými emisiami CO2, prostredníctvom veternej, vodnej alebo solárnej energie a má jednoznačný doklad o výrobe. Zmluva o odbere „prírodnej elektrickej energie“ je v prvej fáze uzavretá do 31. decembra 2019.

Aj pri rozširovaní a modernizácii hlavného výrobného závodu v mestskej časti Stuttgart-Zuffenhausen stanovuje Porsche meradlá v oblasti trvalej udržateľnosti. Výrobca športových vozidiel dostal pri certifikácii svojho závodu 4, v ktorého areáli s rozlohou 29 hektárov sa nachádza okrem iného nová motoráreň, platinové ocenenie Nemeckej spoločnosti pre trvalo udržateľnú výstavbu (DGNB – Deutsche Gesellschaft für nachhaltiges Bauen). Porsche je tak v tejto oblasti priekopníkom. V závode 4 spoločnosti Porsche sa nachádzajú okrem starších správnych budov, ktoré prechádzajú kompletnou modernizáciou, aby v budúcnosti ponúkali pracovisko s najvyšším komfortom, aj nové budovy, ako je energetická centrála a motoráreň.

V nej budú okrem motorov V8 vyrábané aj systémy elektrického pohonu pre model Mission E.

 
 

24.11.2017