Múzeum Porsche prvýkrát vystaví svoje najstaršie vozidlo 911 v reštaurovanom a prevádzkyschopnom stave

Po trojročnom reštaurovaní predstaví Múzeum Porsche jednu zo svojich najnovších a zároveň najstarších „deväťstojedenástok“ na špeciálnej výstave „911 (901 č. 57) – Legenda sa rozbieha“, ktorá sa uskutoční v dňoch 14. decembra 2017 až 8. apríla 2018. Červené kupé bolo vyrobené v októbri 1964 ako jedno z prvých sériových športových vozidiel, a to ešte pod typovým označením 901. Takmer o 50 rokov neskôr kúpilo Múzeum Porsche náhodne objavenú raritu a uviedlo ju opäť do pôvodného stavu.

Spoločnosť Porsche vyvíjala a predstavila nástupcu modelu 356 pôvodne pod typovým označením 901. Len niekoľko týždňov po začatí výroby muselo byť kupé na jeseň 1964 premenované kvôli použitiu už chránenej známky a naďalej nieslo označenie 911. Všetky dovtedy vyrobené vozidlá pre zákazníkov vznikli síce pod označením 901, predané však boli ako typ 911. Jedna z týchto rarít chýbala vo firemnej zbierke Porsche 50 rokov.

2014: televízny tím narazil na vozidlo v stodole s historickým významom

V roku 2014 objavil televízny tím, ktorý nakrúcal reláciu „Der Trödeltrupp – Das Geld liegt im Keller“ (Partia starinárov – Peniaze ležia v pivnici) žánru docusoap, dve vozidlá 911 zo 60. rokov 20. storočia pri zisťovaní hodnoty dávno zabudnutej zbierky v jednej stodole. Po otázke v Múzeu Porsche vyšlo najavo, že jedno z dvoch športových vozidiel s VIN 300.057 patrí medzi vzácne exempláre, ktoré boli vyrobené ešte pred zmenou typového označenia. Múzeum Porsche kúpilo obe vozidlá 911 za odhadnú cenu stanovenú nezávislým znalcom a vyplnilo tak dôležitú medzeru v zbierke významných klasických vozidiel značky.

Oprava má prednosť pred výmenou: Časovo náročné reštaurovanie s autentickými dielmi

K rozhodnutiu pre kúpu prispel aj nereštaurovaný stav jedného z prvých vozidiel 911. Pre odborníkov múzea sa tak otvorila príležitosť na obnovu športového vozidla spôsobom, ktorý zaručí jeho maximálnu autentickosť a vernosť originálu. Navrátenie značne skorodovaného športového vozidla do pôvodného stavu si vyžiadalo tri roky. Technici pritom použili vtedajšie originálne plechy z karosérie iného vozidla. Podľa rovnakého princípu prebiehali aj opravy motora, prevodovky, elektrickej sústavy a vnútornej výbavy. Zachovanie dielov a fragmentov malo pritom vždy prednosť pred ich výmenou. Táto náročná metóda reštaurovania, používaná Múzeom Porsche, je dôvodom, prečo znovuoživenie tohto historicky významného klasického športového vozidla trvalo tak dlho.

 
 

14.12.2017