Porsche Digital otvára pobočku v Silicon Valley

Spolupráca s technologickými lídrami a spoločnosťami financovanými rizikovým kapitálom

Porsche podniká ďalší krok v ambicióznom procese digitalizácie. Porsche Digital Inc. začína svoje aktivity na severoamerickom trhu prostredníctvom novej pobočky v meste Santa Clara v kalifornskom Silicon Valley. Porsche Digital sa bude pritom usilovať predovšetkým o partnerstvo s technologickými lídrami, inovátormi a o spoluprácu so spoločnosťami financovanými rizikovým kapitálom. Porsche sa tiež hodlá priamo podieľať na mladých spoločnostiach, ktoré ponúkajú nápady a riešenia pre digitálnu budúcnosť. Porsche Digital Inc., americká kancelária spoločnosti Porsche Digital GmbH, poskytne prácu približne 100 zamestnancom.

Cieľom je rýchlejšie rozpoznávať stratégie a trendy v oblasti digitalizácie na americkom trhu a vyvíjať aj testovať riešenie pre Porsche. Preto má mimoriadny význam blízkosť k tamojším technologickým koncernom a novým zakladaným firmám. Spoločnosť sa pritom zameriava na oblasti digitalizácie, konektivity a smartfóny.

„Automobil je vrcholným mobilným zariadením budúcnosti. A v Silicon Valley vzniká budúcnosť,“ hovorí Thilo Koslowski, riaditeľ spoločnosti Porsche Digital. „Preto je mimoriadne dôležité včas identifikovať trendy v bezprostrednej blízkosti popredných spoločností v oblasti IT v USA a v správnom čase investovať do nových technológií. Okrem nášho vlastného inovačného potenciálu pritom staviame predovšetkým na silných partnerov.“ Spoločnosť už získala podiel vo fondoch rizikového kapitálu „E.ventures US“. Tieto aktivity získajú vďaka kancelárii v meste Santa Clara v budúcnosti na intenzite a postupne bude dochádzať k ich ďalšiemu rozširovaniu.

Podľa Koslowskiho je otvorenie kalifornskej pobočky po založení spoločnosti Porsche Digital GmbH so sídlom v Ludwigsburgu ďalším logickým krokom v uskutočňovaní stratégie spoločnosti Porsche v oblasti digitalizácie. Koslowski k tomu dodáva: „Aby sme mohli prispôsobovať zážitky z vlastnenia vozidla Porsche na mieru špecifickým požiadavkám našich zákazníkov, musíme priamo v mieste diania rozpoznávať pre nás dôležité inovácie a uvádzať ich na trh ako inteligentné a fascinujúce ponuky pre našich zákazníkov.“ Koslowski pracoval pred svojím príchodom do spoločnosti Porsche dve desaťročia v renomovanej americkej poradenskej spoločnosti Gartner v Silicon Valley. Považuje sa za skvelého znalca automobilového, internetového a technologického priemyslu.

Porsche Digital je kompetenčným centrom výrobcu športových vozidiel pre digitalizáciu. V úzkej spolupráci so všetkými oddeleniami Porsche AG definuje a realizuje nové modely vytvárania pridanej hodnoty a ponuky inovatívnych digitálnych produktov. Medzi úlohy spoločnosti Porsche Digital patrí okrem toho celosvetový prieskum. Spoločnosť v jeho rámci identifikuje a vyhodnocuje trendy, a zaisťuje tak prístup k dôležitým technológiám. Svojou činnosťou tvorí rozhranie medzi Porsche a inovátormi. Po pobočkách v mestách Ludwigsburg, Berlín a Santa Clara budú nasledovať ďalšie zastúpenia, napríklad v Ázii.

 
 

09.05.2017