Porsche Engineering rozširuje spoluprácu s ČVUT v Prahe

Ešte intenzívnejšie zapojenie do diania v akademickom svete

Porsche Engineering Services, s.r.o., dcérska firma spoločnosti Porsche Engineering Group GmbH, a České vysoké učení technické v Prahe (ČVUT) podpísali zmluvu o rozsiahlej spolupráci v Českom inštitúte informatiky, robotiky a kybernetiky (CIIRC) na ČVUT. Pokračovanie obojstranne výhodného partnerstva zahŕňa praktickú výučbu, zaisťovanú spoločnosťou Porsche Engineering, prax pre študentov, ponuky pre diplomové práce a projekty spoločného výskumu.

„Z predĺženia našej dôležitej spolupráce s ČVUT máme veľkú radosť,“ hovorí Dirk Lappe, výkonný riaditeľ spoločnosti Porsche Engineering a predseda predstavenstva spoločnosti Porsche Engineering Praha. „Vďaka partnerstvu s rôznymi inštitútmi a fakultami tejto univerzity sme v uplynulých 16 rokoch mohli prevádzať najnovšie výsledky výskumu do praxe.“

V inštitúte CIIRC, ktorý bol založený na ČVUT v Prahe v roku 2013, prebieha už mnoho spoločných aktivít. Tieto aktivity budú v budúcnosti postupne rozširované. Inštitút a Porsche Engineering, s.r.o., spolupracujú najmä v oblastiach vývoja nabíjacej infraštruktúry a funkcií, založených na prepojení vozidla so serverom. Prof. Petr Konvalinka, rektor ČVUT, k tomu hovorí: „Využiteľnosť v praxi hrá vo výučbe na našej univerzite dôležitú rolu. Preto vrelo vítame prednášky a ďalšie aktivity, ponúkané spoločnosťou Porsche Engineering, ktoré dokonale doplňujú náš inovatívny výskum.“

Prvá spolupráca bola nadviazaná v roku 2001 s Fakultou strojárskou. V rovnakom roku založila spoločnosť Porsche Engineering v Českej republike svoju prvú zahraničnú pobočku. Porsche Engineering okrem svojej aktívnej účasti na zaisťovaní prednášok výučbových programov v automobilových odboroch podporuje študentov tiež ponukou voľných miest pre prax a spoločných projektov pre diplomové práce. Predĺžením zmluvy bola spolupráca rozšírená aj na ďalšie fakulty a výskumné strediská univerzity s cieľom realizovať výskumné a vývojové projekty v rámci automobilového priemyslu.

Porsche Engineering, s.r.o., pracuje na vývoji a výskume v rôznych oblastiach techniky, ktoré zahŕňajú napríklad komplexné výpočty a simulácie, konštrukciu a vývoj softvéru aj hardvéru. Spoločnosť sa zameriava na vývoj inteligentnej mobility vrátane budúcich poháňacích ústrojenstiev a konektivity. Spolupráca s univerzitou a využívanie mnohých jej možností v oblasti výskumu predstavuje značný prínos pre veľmi inovatívny vývoj spoločnosti Porsche Engineering. Dr. Miloš Polášek, výkonný riaditeľ spoločnosti Porsche Engineering v Prahe, k tomu hovorí: „Spolupráca s ČVUT kombinuje inovatívny výskum s potrebami praktického vývoja automobilového priemyslu a prispieva k strategickému rozvoju spoločnosti Porsche Engineering Praha.“

Spoločnosť Porsche Engineering

Porsche Engineering Group GmbH so sídlom vo Weissachu poskytuje prémiové inžinierske služby výrobcom automobilov, automobilových dielov a spoločnostiam z ďalších odvetví. Ide o dcérsku spoločnosť, ktorej stopercentným vlastníkom je výrobca športových vozidiel Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG so sídlom v Stuttgarte. Porsche Engineering kombinuje prednosti stredne veľkej spoločnosti, disponujúcej dokonalým sieťovým prepojením, so skúsenosťami globálne úspešného výrobcu automobilov. Inžinieri Porsche vyvíjajú širokú škálu riešení od koncepcie jednotlivých komponentov a konštrukcie komplexných modulov až po plánovanie a realizáciu kompletných vývojových programov vrátané riadenia začatia výroby. Technické stredisko Nardò v južnom Taliansku, ktoré je súčasťou Porsche od roku 2012, ponúka tak spoločnosti, ako aj jej zákazníkom rozsiahle zázemie na testovanie a uskutočňovanie skúšok. Inžinierske služby pre externých zákazníkov sú dôležitou súčasťou a základným kameňom identity spoločnosti Porsche.

 
 

03.05.2017