Porsche investuje osemmiestnu sumu v Izraeli

Porsche stavia na inovácie a v Izraeli zakladá „Innovation Office“. S inovačnou kanceláriou v Tel Avive si chce stuttgartský výrobca športových vozidiel zaistiť prístup k technickým trendom a talentovaným odborníkom. Spoločnosť Porsche v prvom kroku investovala osemmiestnu sumu do fondov rizikového kapitálu Magma a Grove. A plánuje ďalšie investície do novozaložených firiem a fondov.

 

„Izrael je najlepším trhom, čo sa týka odborníkov na IT a inžinierov. V tejto krajine je viac novozaložených firiem na obyvateľa než v akejkoľvek inej krajine na svete. Tak mimoriadne množstvo talentovaných ľudí a technického know-how v spojení s hlbokými odbornými znalosťami našich zamestnancov vytvára ideálnu živnú pôdu pre perspektívne obchodné modely,“ hovorí Lutz Meschke, zástupca predsedu predstavenstva a člen predstavenstva spoločnosti Porsche, zodpovedný za financie a IT. A dodáva, že úzka spolupráca s izraelskými expertmi je nevyhnutná na to, aby mohla spoločnosť Porsche rýchlo vyhodnocovať prínosy nových technológií, nadväzovať tesné vzťahy a testovať príslušné riešenia.

 

Magma Ventures investuje od roku 1999 a v súčasnosti sa sústreďuje na umelú inteligenciu a automobilový priemysel. Tento fond je vďaka svojim investíciám do mnohých úspešných „start-upov“, ako je Waze, považovaný za jeden z najdôležitejších v Izraeli a spravuje portfólio v hodnote 600 miliónov USD. Grove Ventures je v roku 2015 založený fond s objemom investícií 100 miliónov USD. Investuje predovšetkým do technológií v ranej fáze vývoja v oblastiach internetu vecí, cloudových technológií a umelej inteligencie.

 

„Inovácie nevznikajú samy od seba. Musia sa systematicky vyvíjať. A na to vytvárame predpoklady. Chceme a musíme sa inšpirovať od ostatných odvetví. Preto spolupracujeme s novozaloženými firmami, zároveň však nadväzujeme spoluprácu aj s ostatnými spoločnosťami a vedeckými inštitúciami a investujeme do fondov, ktoré sú pre nás dôležité,“ zdôrazňuje Meschke. Príkladom sú investície spoločnosti Porsche Digital GmbH do novozaloženej firmy Evopark, spolupráca s lipskou ekonomickou fakultou HHL Leipzig Graduate School of Management alebo podiel vo fonde rizikového kapitálu „E.ventures“.

 

Spoločnosť Porsche už začala v uplynulom roku niekoľko veľkých projektov s cieľom urýchlenia digitálnej transformácie. V júni 2016 bola založená spoločnosť Porsche Digital GmbH. Dcérsku firmu spoločnosti Porsche, ktorej úlohou je identifikovať a vyvíjať digitálne služby pre zákazníkov, produkty, obchodné oblasti a procesy, vedie Thilo Koslowski, ktorý 20 rokov pracoval v poradenskej spoločnosti Gartner v Silicon Valley. Nedávno v kalifornskom meste Santa Clara vznikla spoločnosť Porsche Digital Inc., obdoba firmy Porsche Digital GmbH. Stuttgartský výrobca športových automobilov okrem toho od septembra 2016 prevádzkuje Porsche Digital Lab v Berlíne. V tomto digitálnom laboratóriu sú identifikované a testované inovatívne informačné technológie.

 

Základom je digitálna transformácia v rámci vlastnej spoločnosti s cieľom modernizovať pracovné miesta a zefektívniť procesy. Porsche navyše urýchľuje zavádzanie interného systému riadenia inovácií v rámci jednotlivých oddelení vrátane systematického procesu zaznamenávania a podpory prínosných nápadov.

 
 

01.06.2017