Založenie celoeurópskej siete vysokovýkonných nabíjacích staníc IONITY

Spoločný podnik výrobcov automobilov umožní elektrickú mobilitu na veľké vzdialenosti

Založením spoločného podniku IONITY vytvárajú spoločnosti BMW Group, Daimler AG, Ford Motor Company a koncern Volkswagen so značkami Audi a Porsche podmienky na výstavbu siete najvýkonnejších rýchlonabíjacích staníc pre elektromobily v Európe. Vybudovanie a zaisťovanie prevádzky celkovo 400 rýchlonabíjacích staníc do roku 2020 predstavuje dôležitý krok, ktorý umožní elektrickú mobilitu aj na dlhé vzdialenosti, a tým jej pomôže lepšie sa etablovať na trhu. Nová spoločnosť IONITY so sídlom v Mníchove už začala svoju činnosť. Vedením spoločného podniku boli poverení Michael Hajesch (generálny riaditeľ) a Marcus Groll (prevádzkový riaditeľ). V tíme IONITY bude na začiatku roku 2018 pracovať 50 zamestnancov a ich počet postupne porastie.

„Dostupnosť siete vysokovýkonných nabíjacích staníc s plošným pokrytím je bezpodmienečne nutná pre úspech elektrickej mobility na trhu. Založenie spoločnosti IONITY je dôležitým míľnikom, ktorý ukazuje, že výrobcovia automobilov spájajú s týmto cieľom svoje sily. Vytvorením prvej celoeurópskej siete HPC bude elektrická mobilita vhodná aj na cestovanie na dlhé vzdialenosti. Pozornosť pritom zameriava predovšetkým na zákazníkov. Naším cieľom je rýchly a komfortný proces nabíjania s možnosťou digitálnej úhrady,“ hovorí Michael Hajesch.

IONITY vybuduje a bude prevádzkovať celkovo 400 rýchlonabíjacích staníc do roku 2020. Výstavba prvých dvadsiatich staníc sa začne už v závere roku 2017. Tieto stanice vzniknú na diaľniciach a hlavných dopravných tepnách okrem iného v Nemecku, Nórsku a Rakúsku. Stanice budú verejne prístupné a vzdialenosť medzi nimi bude cca 120 kilometrov. IONITY pritom stavia na spolupráci so silnými partnermi, ako sú spoločnosti Tank & Rast, Circle K a OMV, a bude profitovať najmä z atraktívnych polôh ich pobočiek. V roku 2018 bude nasledovať rozšírenie siete do celej Európy na viac než sto rýchlonabíjacích staníc. Každá rýchlonabíjacia stanica IONITY bude disponovať niekoľkými nabíjacími stojanmi. Vďaka tomu budú mať zákazníci do roku 2020 prístup k tisícom nabíjacích stojanov HPC, nezávisle od značky elektromobilu a výkonu nabíjania. Sieť HPC bude používať európsky štandard nabíjania CCS (Combined Charging System). Výkon nabíjania až 350 kW na každom nabíjacom stojane umožní príslušne vybaveným vozidlám výrazne skrátiť časy nabíjania v porovnaní s aktuálne dostupnými systémami. Otvorenosť systému a celoeurópske rozšírenie prispejú k výraznému zvýšeniu akceptácie elektromobilov.

Pri realizácii siete IONITY je veľká pozornosť zameraná na starostlivý výber lokalít s ohľadom na potreby zákazníkov. Spoločný podnik sa zaoberá tiež inteligentným prepojením so súčasnými riešeniami pre nabíjanie. IONITY preto intenzívne komunikuje so súčasnými iniciatívami pre výstavbu infraštruktúry – podporovanými okrem iného novozaloženými spoločnosťami a politickou sférou. Investíciou do výstavby siete IONITY spájajú zúčastnení výrobcovia automobilov svoje sily v snahe prispieť k rozvoju elektrickej mobility. Aliancia navyše využíva kooperácie a silné partnerstvá v medzinárodnom meradle aj mimo automobilového priemyslu.

Zakladajúci partneri BMW Group, Daimler AG, Ford Motor Company a koncern Volkswagen so značkami Audi a Porsche majú v spoločnom podniku rovnaké podiely. Ďalší výrobcovia automobilov sú takisto vítaní, pokiaľ sa budú chcieť aktívne podieľať na výstavbe siete HPC.

Viac informácií nájdete na webových stránkach www.ionity.eu.

 
 

06.11.2017