Porsche opäť vyrába športové vozidlá

Opätovné spustenie výroby v Zuffenhausene a v Lipsku

Stuttgart. Automobilka Porsche spúšťa od budúceho pondelka 4. mája výrobu vozidiel s ohľadom na špecifické úlohy a možností závodov. Všetky potrebné opatrenia sa prijímali vopred, aby sa zaistila maximálna možná bezpečnosť zamestnancov a aby mohla výroba priebežne stúpať do plnej kapacity. Spolu s nábehom výroby v hlavnom závode v Zuffenhausene a v závode v Lipsku sa budú postupne k svojej práci vracať aj zamestnanci. Upravené procesy vo výrobe, logistike a obstarávaní sa prijali so súhlasom Závodnej rady a Oddelením zdravotnej starostlivosti. Popri tom sa budú dodržiavať aj odporúčania zodpovedných úradov.

„Opätovné spustenie výroby je dôležitým signálom. Pre našich zamestnancov aj pre zákazníkov. Od začiatku sme veľmi starostlivo monitorovali
a analyzovali situáciu a následne sme flexibilne upravovali všetky procesy. Teraz je čas pozerať sa dopredu s optimizmom a vrátiť sa k práci, a to so všetkou obozretnosťou,” povedal Albrecht Reimold, člen predstavenstva Porsche AG zodpovedný za výrobu a logistiku.

V závodoch v mestách Zuffenhausen a Lipsko prijali komplexný zoznam opatrení. Okrem najvyššej dôležitosti zabezpečenia ochrany pracovníkov sa opatrenia zamerali na čo najrýchlejšie opätovné zabezpečenie riadnej a efektívnej výroby. Napríklad zamestnanci vo výrobe musia dodržiavať minimálny vzájomný odstup 1,5 metra, pričom je nevyhnutné dodržiavať základné pravidlá práce, prípadne na určených miestach nosiť rúška.

Pokiaľ ide o ochranné odevy a ochranné pomôcky, sú pre Porsche absolútnou prioritou zdravotnícke inštitúcie a zdravotnícky personál. Spoločnosť preto v rámci iniciatívy „Porsche pomáha“ zabezpečila a zároveň aj darovala finančné prostriedky nemocniciam ako aj potravinovým bankám. Rozpočet pre dary sa zvýšil o päť miliónov eur.

„Opätovné rozhýbanie ekonomického a sociálneho systému si vyžiada veľké úsilie. Prispieť k tomu musí každý z nás,” povedal Oliver Blume, predseda predstavenstva Porsche AG. „Podstatný bude pozitívny pohľad na svet. Každá kríza zároveň prináša nové možnosti. A my z nich chceme vyťažiť maximum.” Spoločnosť zastavila výrobu vo svojich dvoch závodoch 21. marca 2020, predbežne na obdobie dvoch týždňov
a oznámila, že bude neustále vyhodnocovať situáciu. Vzhľadom na globálne obmedzenie dodávok museli závody zostať zatvorené šesť týždňov, nakoľko nebolo možné zabezpečiť riadnu výrobu.

Okrem prerušenia výroby sa automobilka Porsche rozhodla pristúpiť aj k ďalším aktívnym opatreniam. Tie zostanú v platnosti až do odvolania, prípadne pokiaľ to neumožní situácia v závodoch. To znamená, že sa zrušili všetky služobné cesty, vo veľkom rozsahu sa používa práca z domu
a na stretnutia sa využívajú iba videokonferencie a konferenčné hovory.

Ďalšie informácie, filmy a foto materiál sa nachádzajú v Porsche Newsroom: newsroom.porsche.com

 
 

29.04.2020