Porsche Lipsko sa pripravuje na elektrickú mobilitu

Stavebné práce na piatom rozšírení závodu pokračujú podľa plánu

Lipsko. V Lipsku ukazujú všetky svetlá vpred. V celom závode pokračujú prípravy na začiatok elektrickej mobility. Všetky stavebné práce postupujú podľa plánu. Vonkajšie práce na novej karosárni potrebnej na výrobu tretej generácie modelu Porsche Macan, prvej plne elektrickej verzie, sú už hotové. Ďalším krokom je úprava vnútorných priestorov celého závodu.

„Počas niekoľkých uplynulých týždňov sa nám podarilo dosiahnuť niekoľko významných míľnikov na ceste k závodu zameranému na elektromobilitu,” povedal Gerd Rupp, predseda predstavenstva Porsche Leipzig GmbH. „Časový úsek medzi súčasnosťou a začiatkom výroby ďalšej generácie modelu Porsche Macan bude veľkou výzvou. Zároveň je to však možnosť pre závod, aby sa pripravil na budúcnosť a aby sme sa posunuli aj my ako tím.”

„Od prvého slávnostného výkopu vo februári 2000 sme do rozvoja závodu investovali viac ako 1,3 miliardy eur,” dodáva Albrecht Reimold, člen predstavenstva spoločnosti Porsche AG zodpovedný za výrobu a logistiku. „Projekt rozšírenia, ktorý umožní výrobu čisto elektrických vozidiel, zaručí, že závod je pripravený na budúcnosť.” Automobilka Porsche investovala do závodu v Lipsku viac ako 600 miliónov eur. V marci 2019 sa položil základný kameň novej karosárne, ktorá vznikla na celkovej ploche s rozlohou 75 500 štvorcových metrov.

Vzhľadom na korona krízu sa zrušila oslava dokončenia hrubej stavby, ale Burkhard Jung, primátor Lipska, neustále navštevoval stavbu a sledoval jej aktuálny vývoj. „Porsche sa v Lipsku premenilo z montážneho závodu na technologického lídra celého európskeho automobilového priemyslu. Míľniky vývoja pohonných technológií budúcnosti sa kladú práve tu, v Lipsku,” uzatvoril primátor Burkhard Jung.

Okrem novej karosárne sa výrazne upravila aj výrobná linka. Automobilka Porsche rozšírila existujúcu výrobnú linku a načasovala všetky práce tak, aby sa zosúladili s naplánovanou letnou odstávkou závodu. Po ukončení prác sa na jednej linke budú vyrábať vozidlá s troma druhmi pohonu: s benzínovým, hybridným ako aj s čisto elektrickým. Toto nové nastavenie zaručí závodu Porsche v Lipsku maximálnu možnú flexibilitu.

Centrum pre zákazníkov je na elektrické vozidlá už pripravené. Vo februári automobilka Porsche spustila park s rýchlonabíjačkami s názvom Porsche Turbo Charging, ktorý poskytuje celkový výkon 7 megawattov. Lipský závod sa tak stal domovom najvýkonnejšieho nabíjacieho parku v Európe a zároveň v ňom využíva energiu vytvorenú čisto iba z obnoviteľných zdrojov.

Elektromobilita nie je pre závod Porsche v Lipsku žiadnou novinkou. Už desať rokov sa tu vyrábajú hybridné vozidlá. „Naši zamestnanci majú už mnohoročné skúsenosti v zaobchádzaní s alternatívnymi druhmi pohonov. Už sa nevedia dočkať začiatku prác na elektrických vozidlách, ktoré doplnia naše hybridné modely,” dodal na záver Gerd Rupp. „Myslíme si, že je dôležité, aby sme do nadchádzajúcej zmeny zapojili aj všetkých zamestnancov. Preto sme už spustili vzdelávacie opatrenia potrebné pre výrobu čisto elektrického modelu Porsche Macan.”

 

Ďalšie informácie, filmy a foto materiál sú k dispozícii v Porsche Newsroom: newsroom.porsche.com

 
 

06.07.2020