DOMOV

Hlavní navigace
Porsche Inter Auto
Slovakia spol. s r.o.
Cesta na Senec 2/A
821 04 Bratislava

Tel: +421 249 262 438

E-Mail: info@porsche.sk

Automobilka Porsche dosiahla vo finančnom roku 2020 trvalo udržateľný rast

Výrobca športových vozidiel odolal kríze a stanovil si ambiciózne ciele

Stuttgart. Spoločnosť Porsche AG dosiahla vo finančnom roku 2020 nový rekord v príjmoch. Ich hodnota vzrástla na 28,7 miliardy €, čím sa podarilo prekonať minuloročné hodnoty o viac ako 100 miliónov €. Prevádzkový výsledok bol 4,2 miliardy €. Minulý rok to bolo 4,4 miliardy € pred pred odpočítaním jednorazových vplyvov a 3,9 miliardy € po ich odpočítaní. Rentabilita tržieb dosiahla v roku 2020 úroveň 14,6 %. Je to v rozsahu stanovených cieľov, napriek náročnej situácii. Rekordný výsledok z roku 2019 sa nepodarilo dosiahnuť iba tesne, najmä pre dočasné zastavenie výroby. Automobilka Porsche dodala zákazníkom z celého sveta viac ako 272 000 vozidiel. Je to iba o 3 % menej ako v najlepšom roku 2019. Zisk pred zdanením bol 4,4 miliardy €, čo je nárast oproti roku 2019.

„Finančný rok 2020 bol pre Porsche úspešný a to aj napriek náročným podmienkami,” zdôraznil Oliver Blume, predseda predstavenstva spoločnosti Porsche AG. „Máme na to štyri dôvody: atraktívnu modelovú ponuku, presvedčivé elektrické modely, inovačnú silu našej spoločnosti a odhodlanie, s ktorým sme pristúpili k riadeniu krízy. Porsche Taycan, prvé plne elektrické športové vozidlo našej značky, sme dodali viac ako 20 000 zákazníkom. Vďaka tomu ide o najúspešnejšie elektrické vozidlo vo svojej triede. Dokazuje to aj viac ako 50 medzinárodných ocenení. Okrem iných získalo Porsche Taycan cenu aj ako najinovatívnejšie vozidlo na svete. Pre Porsche je typická rozvinutá výroba ako hlavný predmet podnikania, spoločne s trvalo udržateľnými aktivitami, spoločenskou zodpovednosťou a inovatívnymi technológiami.”

„Na naše hospodárske výsledky sme veľmi hrdí,” vraví Lutz Meschke, podpredseda predstavenstva a člen predstavenstva Porsche AG zodpovedný za financie a IT. Napriek mnohým výzvam sme rentabilitou tržieb na úrovni 14,6 % dosiahli náš stanovený cieľ.”

Lutz Meschke tvrdí, že také dobré výsledky sa podarilo dosiahnuť aj napriek náročnej globálnej situácii najmä vďaka rýchlym reakciám v riadení nákladov a likvidity. „Našou hlavnou prioritou počas krízy bola likvidita. Museli sme zredukovať všetky náklady, ktoré neboli úplne nevyhnutné.” V žiadnom momente sa však automobilka Porsche neodchýlila od svojho dlhodobého strategického smerovania. „Na našich projektoch zameraných na budúcnosť sme vôbec nešetrili. Plnou rýchlosťou pokračujeme v procesoch transformácie, digitalizácie a elektrifikácie. Pokusy o šetrenie v tejto oblasti by sa veľmi rýchlo prejavili v strate konkurencieschopnosti. Naše riadenie nákladov a likvidity sa ukázalo ako ukážkové. Ochránili sme si naše podnikanie, takže po skončení krízy môžeme ísť opäť plnou parou vpred.”

 

Vylepšovanie programu ziskovosti

Automobilka Porsche opäť vylepšila svoj ambiciózny program ziskovosti Profitability Programme 2025. „Naším novým cieľom je zlepšiť výsledok kumulatívne o 10 miliárd € do roku 2025 a následne o 3 miliardy € ročne”, vraví Lutz Meschke. „Najdôležitejším momentom na našom programe ziskovosti je, že nejde iba o plán úspor, ale najmä o plán inovácií. Nie je to o znižovaní nákladov. Ide o premyslené upravovanie všetkých našich procesov a o vývoj nových možností podnikania.” Aj v náročných trhových podmienkach si automobilka Porsche udržala konštantný počet približne 36 000 zamestnancov. „Žiaden z našich zamestnancov sa nemusí obávať. Uzavreli sme dohodu o zabezpečení práce, ktorá zaručuje zamestnanie pre našich zamestnancov až do roku 2030,” vraví Lutz Meschke. „Nekrátime pracovné miesta, ani sa nezbavujeme prevádzok a podriadených organizácií. Naopak, investujeme do našich zamestnancov a do našej budúcnosti. A to sa vypláca. Automobilka Porsche opäť zvýšila svoju efektivitu a zlepšila hranicu ziskovosti. Z tejto pozície chceme dosiahnuť náš strategický cieľ 15 percentnej rentability tržieb v roku 2021 a to aj napriek náročným hospodárskym podmienkam.” Rovnako ako v minulých rokoch, aj teraz sa automobilka Porsche podelí o svoj úspech so zamestnancami. Za rok 2020 im vyplatí dobrovoľný bonus vo výške 7 850 €.

 

Porsche chce do roku 2030 dosiahnuť uhlíkovú neutralitu

Vzhľadom na pokračujúcu klimatickú zmenu si spoločnosť Porsche AG kladie ďalší ambiciózny cieľ: „Trvalo udržateľný rozvoj je dôležitou súčasťou nášho plánu Strategy 2030 a to z komplexného pohľadu: ekonomicky, ekologicky aj spoločensky,” dodal Oliver Blume. „Spustili sme rozsiahly program dekarbonizácie s jasným cieľom. Do roku 2030 chceme dosiahnuť uhlíkovú neutralitu v celom výrobnom reťazci. Plánujeme sa k tomu dopracovať systematickým odstraňovaním a znižovaním emisií CO2. Všetky naše hlavné závody ako sú Zuffenhausen, Weissach a Lipsko budú CO2 neutrálne už v roku 2021. V priebehu najbližších desiatich rokov vynaložíme na dekarbonizáciu viac ako miliardu eur. Dosiahli sme už prvý míľnik: model Porsche Taycan Cross Turismo, ktorý mal svetovú premiéru začiatkom marca, je prvým vozidlom s neutrálnou bilanciou CO2 počas celého obdobia používania.”

Tretina vozidiel Porsche predaných v Európe bola úplne alebo čiastočne elektrická.

V celosvetovom meradle to bolo 17 %. V roku 2025 bude mať polovica vozidiel Porsche elektrický motor. Do roku 2030 bude elektrických viac ako 80 % nových vozidiel.

Súčasťou aktivít automobilky Porsche v rámci trvalo udržateľného rozvoja je aj spoločenská zodpovednosť. Spoločnosť v tejto súvislosti spustila počas pandémie svoj program Porsche helps. Zamestnanci týmto spôsobom venovali charitatívnym projektom množstvo svojho času aj prostriedkov. Automobilka Porsche zmierňovala dopady účinkov pandémie navýšením svojich darov na 5 miliónov € a zdvojnásobila dary v podobe potravín pre organizáciu Tafel.

 

Intenzívne dodávky

Pokiaľ ide o dodávky nových vozidiel, automobilka Porsche mohla ťažiť zo svojho globálneho pôsobenia. Počet športových vozidiel dodaných zákazníkom zostal v podstate stabilný.

S 92 860 vozidlami bol najväčší záujem o model Cayenne. Medziročne ide o nárast o 1%. V roku 2020 sa aj napriek 6-týždňovej odstávke výroby, ktorá ovplyvnila začiatok výroby nového modelu a jeho premiér na viacerých trhoch, podarilo dodať 20 015 vozidiel Taycan. Najväčším jednotlivým trhom zostáva Čína. Automobilka Porsche dodala čínskym zákazníkom v roku 2020 celkom 88 968 vozidiel, čo oproti roku 2019 predstavuje nárast o 3%. V celkovom pozitívnom raste pokračujú aj regióny Ázia-Pacifik, Stredný a Blízky Východ a Afrika, kam sa v roku 2020 podarilo dodať 121 641 vozidiel. Oproti predchádzajúcemu roku to znamenalo nárast o štyri percentá.V Európe sa predalo 80 892 vozidiel Porsche. V Amerike to bolo 69 629 vozidiel.

 

Ďalšie informácie, filmy a fotografie nájdete v Porsche Newsroom: newsroom.porsche.com

 
 

19.03.2021