DOMŮ

Hlavní navigace
Porsche Inter Auto
Slovakia spol. s r.o.
Cesta na Senec 2/A
821 04 Bratislava

Tel: +421 249 262 438

E-Mail: info@porsche.sk

Tlačové správy

Aktuálne tlačové správy

Porsche stanovuje nové meradlá kvality oddelením Inno-Space

Rozšírená realita prináša revolúciu do riadenia kvality

Porsche je už 70 rokov synonymom výroby športových vozidiel na najvyššej úrovni a s najvyššou kvalitou. Približne dve tretiny všetkých vyrobených vozidiel Porsche sú pritom stále registrované a prevádzkované. V teraz otvorenom oddelení Inno-Space pre inovácie v lipskom výrobnom závode pracuje Porsche na riadení kvality budúcnosti. Už vo februári bude do skúšobnej prevádzky zaradená prvá inovácia: test vizuálneho a hmatového dojmu s využitím rozšírenej reality. Do konca roka má byť táto metóda integrovaná do bežného výrobného procesu. Vďaka novému postupu je možné rýchlo a spoľahlivo odhaliť odchýlky od požadovaného stupňa dokonalosti. Tým sa ušetrí čas a výrazne sa zvýši kvalita analýzy.

Inno-Space tvorí rozhranie medzi prítomnosťou a budúcnosťou riadenia kvality. Úlohou tohto oddelenia je vyvíjať inovácie v oblasti kvality práce, etablovať ich a zavádzať ich do procesu sériovej výroby. V novom oddelení je možné simulovať vlastné prostredie IT výrobného závodu, ktoré môže byť neskôr riadeným spôsobom napojené na systém závodu s cieľom zaviesť do výroby nové plody vývoja. Jeho vlastný tím IT, úzko sieťovo prepojený s riadením kvality, urýchľuje vývoj celkom nových technológií, aplikácií a procesov. „V oddelení Inno-Space môžeme vyvíjať a testovať inovácie zamerané na vzdialenú budúcnosť bez toho, aby sme narušovali procesy výrobného závodu,“ hovorí Albrecht Reimold, člen predstavenstva spoločnosti Porsche AG, zodpovedný za výrobu a logistiku. Zabezpečené prostredie sa využíva na testovanie inovácií pre riadenie kvality budúcnosti. Tím spolupracuje s vysokými školami a startupmi. Spolu s drážďanským startupom GTV (Gesellschaft für technische Visualistik) používa Porsche rozšírenú realitu (AR – Augmented Reality) ako technickú platformu na kontrolu kvality.

Kontrola vizuálneho a hmatového dojmu prostredníctvom rozšírenej reality je ideálnym príkladom vývoja a realizácie nových inovácií, ktorých zárodok vznikol v oddelení Inno-Space. Spoločnosť GTV vyvinula spolu s Fraunhoferovým inštitútom aplikáciu pre tablet, ktorá vizualizuje v rámci kontroly vizuálneho a hmatového dojmu analyzované nedostatky v každej fáze výroby priamo nad príslušným dielom. Po načítaní individuálnych dát CAD vozidla a podržaní kamery tabletu nad dielom je možné napríklad bezprostredne vizualizovať tvarové odchýlky. Obraz CAD je pritom položený cez skutočnú snímku. Chyby, resp. odchýlky sú ihneď zrejmé. V databáze sú však uložené aj ďalšie parametre, ako napríklad škáry. Aj pri nich je na základe porovnania medzi reálnou snímkou a dátami CAD okamžite rozpoznateľné, že priebeh škár nezodpovedá uloženej ideálnej podobe. Ďalšou výhodou je možnosť streamovania kontrolného procesu v reálnom čase akémukoľvek partnerovi a na akékoľvek miesto. Zároveň sú zistené poruchy uložené do centrálnej databázy závodu, v ktorej sú dostupné odkiaľkoľvek na svete. „Môžeme tak realizovať mnoho výhod, ktoré ďaleko presahujú hranice jednoduchého kontrolného procesu,“ hovorí Andreas Schmidt, vedúci kvality vo výrobnom závode Porsche Lipsko, ktorý realizoval projekt rozšírenej reality s výskumnými zariadeniami. „Pretože je tablet sieťovo prepojený, je možné napríklad za krátky čas realizovať audity kvality s našimi dodávateľmi prostredníctvom videokonferencie.“

Porsche týmto druhom inovácií nepretržite rozvíja riadenie kvality – a stanovuje tak v mnohých ohľadoch mierky. „Najvyššia kvalita je zásadnou súčasťou identity značky Porsche a zákazníci ju očakávajú,“ hovorí Frank Moser, vedúci podnikovej kvality v spoločnosti Porsche. „Kvalita Porsche je výsledkom intenzívnej práce, ktorá je vo všetkých fázach projektu a všetkých oblastiach realizovaná s najvyššou starostlivosťou a túžbou vyrábať dokonalé športové vozidlá. V oblastiach kvality dôkladne preverujeme aj tie najmenšie detaily – tím Porsche vyniká.“

Fotografie jsou k dispozici na portálu Porsche Newsroom (http://newsroom.porsche.de), pro novináře také v tiskové databázi Porsche (https://presse.porsche.de).

 
 

08.02.2018