DOMŮ

Hlavní navigace
Porsche Inter Auto
Slovakia spol. s r.o.
Cesta na Senec 2/A
821 04 Bratislava

Tel: +421 249 262 438

E-Mail: info@porsche.sk

Tlačové správy

Aktuálne tlačové správy

Porsche Classic dodáva diely pre klasické vozidlá z tlačiarne 3D

Inovácie v službách tradície: Málo požadované diely vznikajú pomocou moderných výrobných procesov

„Už nie sú k dispozícii“ – oznámenie o nedostupnosti náhradných dielov môže zberateľom vzácnych klasických vozidiel spôsobiť nemalé problémy. V najhoršom prípade môže vozidlo dokonca vyradiť z prevádzky. Porsche Classic, divízia spoločnosti Porsche zameraná na klasické vozidlá, prichádza s riešením tohto problému, a tým je výroba extrémne vzácnych dielov, ktoré sú potrebné iba v malých počtoch, pomocou tlačiarní 3D. Všetky diely, vyrábané procesom aditívnej výroby (tzv. tlač 3D), spĺňajú požiadavky na absolútny súlad s originálnymi špecifikáciami, a to tak z technického hľadiska, ako aj z hľadiska vzhľadu.

Sortiment Porsche Classic v súčasnosti zahŕňa približne 52 000 dielov. Pokiaľ už nie je niektorý náhradný diel na sklade alebo sa jeho zásoby stenčujú, je zadaná jeho výroba pomocou originálneho výrobného zariadenia. Výroba väčšieho množstva môže vyžadovať použitie nových výrobných nástrojov. Dokonca aj pre odborníkov je však niekedy veľkou výzvou zaistenia dodávok náhradných dielov, požadovaných iba vo veľmi obmedzených počtoch. Výroba malých sérií pomocou nových výrobných nástrojov by bola značne neefektívna. Porsche Classic preto vždy vyhodnocuje vhodnosť rôznych výrobných procesov, kým začne projekt výroby konkrétneho komponentu.

Ekonomicky výhodnou alternatívou výroby v malých počtoch sa stáva proces aditívnej výroby, ktorej kvalita sa neustále zvyšuje pri súčasnom znižovaní nákladov. Povedzme, že už nie je k dispozícii napríklad vysúvacia páka spojky pre Porsche 959. Pri tomto komponente zo sivej liatiny sú kladené veľmi vysoké požiadavky na kvalitu, ale dopyt po ňom je veľmi nízky, a to nielen z toho dôvodu, že celkovo bolo vyrobených iba 292 týchto superšportových vozidiel. Jediným výrobným procesom, nad ktorým by bolo možné uvažovať, je selektívne tavenie laserom. Pri výrobe vysúvacej páky spojky je v počítačom riadenom procese na dosku nanášaná vrstva práškovej nástrojovej ocele s hrúbkou menej než 0,1 milimetra. V inertnej atmosfére potom lúč svetla s vysokou energiou roztaví prášok na požadovaných miestach, aby vznikla vrstva ocele. Týmto spôsobom vznikne po jednotlivých vrstvách celý trojrozmerný komponent. „Vytlačená“ vysúvacia páka spojky absolvovala test zaťaženia tlakom zodpovedajúcim hmotnosti takmer troch ton aj následnú tomografickú kontrolu vnútorných chýb bez straty kvetinky. Praktické testy s pákou namontovanou do skúšobného vozidla a rozsiahle jazdné skúšky potvrdili dokonalú kvalitu a funkčnosť komponentu.

Vzhľadom na konzistentne pozitívne výsledky dosiaľ realizovaných testov vyrába Porsche v súčasnosti osem ďalších dielov metódou aditívnej výroby. Príslušné diely z ocele a ľahkej zliatiny sa vyrábajú pomocou procesu selektívneho laserového tavenia, zatiaľ čo výrobu plastových komponentov zaisťuje tlačiareň SLS. SLS znamená „Selective Laser Sintering“, čiže selektívne spekanie laserom. V tomto procese sa materiál zahreje tesne pod bod tavenia a zostávajúca energia sa privádza laserom, ktorý roztaví plastový prášok na požadovanom mieste. Všetky diely musia spĺňať minimálne požiadavky na kvalitu z obdobia pôvodnej výroby, obvykle však vyhovujú ešte vyšším štandardom. Rozmerová presnosť sa overuje skúšobnou montážou príslušného diela. V závislosti od oblasti využitia musia byť plastové diely, vyrábané z rôznych materiálov, odolné proti pôsobeniu olejov, palív, kyselín a svetla, rovnako ako pôvodné diely.

Porsche Classic v súčasnosti skúma vhodnosť aditívnej výroby pri ďalších 20 komponentoch. Na začatie výroby totiž postačujú trojrozmerné konštrukčné dáta alebo dáta získané priestorovým skenovaním komponentu. Komponenty je možné vyrábať podľa dopytu zákazníkov, čím sa eliminujú náklady na výrobné nástroje a skladovanie.

Fotografie jsou k dispozici na portálu Porsche Newsroom (http://newsroom.porsche.de), pro novináře také v tiskové databázi Porsche (https://presse.porsche.de).

 
 

14.02.2018