DOMŮ

Hlavní navigace
Porsche Inter Auto
Slovakia spol. s r.o.
Cesta na Senec 2/A
821 04 Bratislava

Tel: +421 249 262 438

E-Mail: info@porsche.sk

Tlačové správy

Aktuálne tlačové správy

Porsche prvýkrát integruje blockchain do automobilu

Bezpečné a rýchle transakcie vďaka decentralizovanému protokolu

Zuffenhausenský výrobca športových vozidiel testuje spolu s berlínskym start-upom XAIN blockchainové aplikácie priamo vo vozidle. Porsche je tak prvým výrobcom automobilov, ktorý do automobilu úspešne integroval a testoval blockchain. Transakcie založené na tejto technológii sú bezpečné a zároveň je možné ich realizovať výrazne rýchlejšie než dosiaľ. Testované prípady využitia siahajú od uzamknutia a odomknutia vozidla pomocou aplikácie cez časovo obmedzené prístupové oprávnenia až po nové obchodné modely na základe kódovaného záznamu dát. Tie je možné využiť napríklad na zdokonaľovanie funkcií autonómnej jazdy.

Blockchain je distribuovaný protokol pre dátové transakcie medzi obchodnými partnermi, na ktorom sú založené okrem iného známe kryptomeny bitcoin a ethereum. Každá zmena je zaznamenaná v chronologicky po sebe idúcich dátových blokoch – transparentne a bez možnosti neoprávnených zásahov. V tom podľa Olivera Döringa, finančného stratéga spoločnosti Porsche, spočíva enormný potenciál: „Môžeme tak dáta prenášať rýchlejšie a bezpečnejšie. Vďaka tomu budeme môcť našim zákazníkom ponúkať v budúcnosti ešte viac komfortu a pocitu istoty, či už pri nabíjaní akumulátorov, parkovaní alebo umožňovaní prechodného prístupu do vozidla tretím osobám, napríklad doručovateľovi balíkov. Inovatívne technológie priamo využívame v prospech zákazníka.“

Služby vyvíjané na základe blockchainu sú rýchle a veľmi bezpečné. Automobil sa stane súčasťou blockchainu, takže je možné priame pripojenie aj v režime offline, teda bez okľuky cez server. Proces odomknutia a uzamknutia vozidla pomocou aplikácie je tak s časom trvania 1,6 sekundy až šesťkrát rýchlejší než doposiaľ. Okrem toho prebehne efektívne kryptografické kódovanie. Tento proces zaručuje, aby boli všetky aktivity nezmeniteľne zdokumentované v blockchainu a prístupné na nahliadnutie v aplikácii. Majiteľ vozidla tak môže napríklad bezpečne a digitálne rozosielať prístupové oprávnenia a kedykoľvek ich spravovať a kontrolovať. Prístup funguje aj diaľkovo.

Nové obchodné modely založené na blockchaine

Táto technológia okrem toho umožňuje udeľovať časovo obmedzené prístupové oprávnenia k vozidlu, a to bezpečne a efektívne. Pomocou blockchainu je možné vytvoriť zabezpečené spojenie s dátami a funkciami vozidla. Blockchain zároveň zabezpečuje všetku komunikáciu medzi všetkými účastníkmi. Externých poskytovateľov je možné integrovať bez dodatočného hardvéru a iba prostredníctvom tzv. „inteligentných kontraktov“ („smart contracts“), čo sú automatizované zmluvy, ktoré vyvolávajú transakcie po splnení vopred definovaných predpokladov. To znamená, že je technicky zaistené dodržanie zmluvy. „Touto modernou technológiou podporujeme aj našu ofenzívu v oblasti elektrickej mobility: od rýchlejšieho, jednoduchšieho a bezpečnejšieho overenia identity používateľa na nabíjacej stanici až po zaplatenie,“ hovorí Uwe Michael, vedúci vývoja elektrických a elektronických systémov v spoločnosti Porsche.

Porsche navyše pracuje na nových obchodných modeloch založených na blockchaine. Prostredníctvom tzv. auditovateľného zápisu dát sú dáta na spracovanie lokálne zakódované do distribuovaného blockchainu. Kontrolu nad dátami má používateľ, ktorý rozhoduje o ich využití pre určité situácie. Všetky aktivity sú dokumentované v blockchaine, procesy výmazu dát sú tak transparentné. Na tomto základe bude možné v budúcnosti ponúkať autonómnu jazdu s vylepšenými funkciami. Pomocou lokálnych dát je možné dosiahnuť regionálne efekty v procese učenia sa a bezpečne ich zdieľať s ostatnými vozidlami. Zákazník môže využívať kolektívne dáta, ktoré však zároveň zostávajú zabezpečené.

Start-up XAIN zvíťazil v lete uplynulého roku v prvej inovačnej súťaži „Porsche Innovation Contest“ na tému blockchain v konkurencii viac než 100 ďalších firiem. Medziodborové tímy spoločnosti Porsche následne spolu s firmou XAIN vyvinuli a otestovali počas troch mesiacov prvé aplikácie. Blockchain bol integrovaný do vozidla Porsche Panamera s využitím energeticky efektívneho procesu ťažby spoločnosti XAIN. Porsche okrem toho v súčasnosti pracuje na ďalších možnostiach využitia tejto technológie, napríklad aj v oblastiach nabíjania a parkovania.

XAIN ponúka rôzne riešenia v oblasti blockchainu a umelej inteligencie so zvláštnym zameraním na inteligentné priemyselné aplikácie. Zakladatelia spoločnosti Leif-Nissen Lundbæk a Felix Hahmann sú mimoriadne aktívni v automobilovom priemysle, v ktorom obaja začali svoju kariéru. Spoločnosť XAIN vyvinula v uplynulých rokoch spolu s výskumníkmi Oxfordskej univerzity a Kráľovskej univerzity v Londýne blockchainový systém, ktorý významne znižuje spotrebu energie pri tzv. ťažbe. Vďaka tomu je riešenie spoločnosti XAIN využiteľné aj pre prenosné zariadenia a vozidlá.

Fotografie jsou k dispozici na portálu Porsche Newsroom (http://newsroom.porsche.de), pro novináře také v tiskové databázi Porsche (https://presse.porsche.de).

 
 

26.02.2018