DOMŮ

Hlavní navigace
Porsche Inter Auto
Slovakia spol. s r.o.
Cesta na Senec 2/A
821 04 Bratislava

Tel: +421 249 262 438

E-Mail: info@porsche.sk

Tlačové správy

Aktuálne tlačové správy

Porsche znižuje emisie CO2 trvalo udržateľnou logistikou

Preprava „zeleným vlakom“ do prístavov nakládky

Porsche stavia na „zelené vlaky“, a tým dáva jasný signál, že kráča cestou trvalo udržateľného a zodpovedného konania. Všetka železničná preprava vyrobených vozidiel z nákladových staníc v Kornwestheime a Lipsku prebieha od 1. januára 2018 prostredníctvom elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov. Výrobca športových vozidiel tak realizuje všetku svoju logistickú dopravu na železnici s neutrálnym vplyvom na klímu. Porsche touto zmenou znížilo ročné emisie CO2 v logistike o tri percentá, a predchádza tak vzniku viac než 6 000 ton skleníkového plynu oxidu uhličitého.

„Ohľaduplné využívanie zdrojov, ekologicky zamerané a energeticky hospodárne konanie je pevne zakotvené v podnikovej stratégii značky Porsche,“ hovorí Oliver Bronder, vedúci logistiky a riadenia výroby v spoločnosti Porsche AG. „Prechod na ekologickú elektrickú energiu v železničnej doprave je logickým krokom a ďalším etapovým cieľom na ceste k výrobe s neutrálnymi emisiami CO2.“ Ešte v priebehu tohto roka plánuje spoločnosť ďalšie rozšírenie železničnej dopravy s neutrálnym vplyvom na klímu. Prepojením prístavu nakládky Bremerhaven s Kornwestheimom má podiel vozidiel, prepravovaných na železnici, vzrásť cca o 45 percent. To znamená ďalšie zníženie intenzity zaťažujúcej dopravy nákladnými vozidlami a zamedzenie vzniku ďalších viac než 650 ton emisií CO2 za rok.

Už od 1. januára 2017 používa výrobca športových vozidiel vo všetkých svojich prevádzkach ekologickú elektrickú energiu vyrábanú veternými, vodnými a solárnymi elektrárňami s jednoznačným dokladom o spôsobe výroby. Od roku 2020 prejde hlavný závod v Zuffenhausene pri zásobovaní teplom na bioplyn, čím ušetrí ďalších až 5 000 ton emisií oxidu uhličitého za rok.

Porsche dbá na ekologickú dopravu aj v logistike medzi výrobnými závodmi a dodávateľmi. Výrobca športových vozidiel na trasách v okolí Stuttgartu v súčasnosti prevádzkuje tri nákladné vozidlá na zemný plyn. V mestskej oblasti vďaka tomu klesli emisie CO2 o 119 ton ročne. V porovnaní s konvenčnými nákladnými vozidlami znižujú vozidlá s pohonom na stlačený zemný plyn CNG (Compressed Natural Gas) emisie oxidu uhličitého až o 20 percent, pevných častíc o 80 % a oxidu uhoľnatého dokonca o 90 percent.

 

Fotografie jsou k dispozici na portálu Porsche Newsroom (http://newsroom.porsche.de), pro novináře také v tiskové databázi Porsche (https://presse.porsche.de).

 
 

28.02.2018