Impressum a Copyright

Impressum

PORSCHE BRATISLAVA, Zlaté piesky

Porsche Inter Auto Slovakia s.r.o.
Dolnozemská 7, 851 04 Bratislava

Odštepný závod:
Cesta na Senec 2/A
821 04 Bratislava
Slovenská republika
Telefón: +421 (2)49 262 438

E-mail: info@porsche.sk
www.porsche.sk

IBAN: SK07 1100 0000 0026 2510 7886
IČO: 313 19 459
IČDPH: SK2020314472
Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, vložka č.:2414/B

Upozornenie na autorské práva

Textové, grafické, zvukové a všetky ostatné tu zverejnené informácie podliehajú autorským právam spoločnosti Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG, Nemecko, pokiaľ nie je uvedené inak. Nesmú sa reprodukovať vcelku ani čiastočne, bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG. Názov Porsche a štít Porsche sú registrované ochranné známky spoločnosti Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG. Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG je spoločnosť registrovaná v meste Stuttgart, Registriergericht HRB 730623.

Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG
Porscheplatz 1
D-70435 Stuttgart
Tel: (+49) 0711 911-0
E-Mail: info@porsche.de
USt.-Ident.-Nr. DE 147 799 625

Informácie pre spotrebiteľa

Spoločnosť Porsche AG nie je ochotná ani povinná zúčastňovať sa na riešeniach sporov pred spotrebiteľským arbitrážnym úradom.

Právne upozornenie

Porsche, symbol Porsche, 911, Spyder, Carrera, Targa, Boxster, Cayman, Cayenne, Panamera, Tiptronic a Tequipment sú registrované ochranné známky spoločnosti Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG.

Vyobrazené modely zobrazujú vybavenie pre Nemeckú spolkovú republiku. Obsahujú napríklad osobitné vybavenie, ktoré sa štandardne nedodáva a je k dispozícii len za dodatočný príplatok. Nie všetky modely sú k dispozícii vo všetkých krajinách, pretože v niektorých krajinách môžu platiť osobitné predpisy a ustanovenia. Informácie o dostupných modeloch získate u svojho predajcu alebo importéra Porsche.

Vyhradzujeme si právo zmeniť dizajn, vybavenie a špecifikácie vozidiel, ako aj zmeniť farby.

Používajte, prosím, len originálne diely Porsche, ktoré sú k dispozícii od predajcov Porsche. Váš partner Porsche má kompletné informácie o schválených dieloch a rád vám pomôže.

Spoločnosť Porsche preberá zodpovednosť za diely schválené spoločnosťou Porsche, nemôže však niesť zodpovednosť za poškodenie spôsobené inými náhradnými dielmi alebo príslušenstvom.

Aj v prípade, že dodávateľ príslušenstva alebo dielov získal typové schválenie, môže byť bezpečnosť vášho vozidla ohrozená. Vzhľadom na širokú škálu výrobkov na trhu s príslušenstvom nemôže Porsche skontrolovať všetky tieto diely.

Vezmite tiež, prosím, na vedomie, že použitie dielov, ktoré neboli schválené spoločnosťou Porsche, môže mať vplyv na záruku na vaše vozidlo.

Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG
Porscheplatz 1
D-70435 Stuttgart