Tím servisu vozidiel Porsche

Michal Duga

Manažér servisu vozidiel Porsche

Michal Duga
Tel.: +421 249 262 534
Ing. Lukáš Knap

Garančný technik a majster dielne Porsche

Ing. Lukáš Knap
Tel.: +421 249 262 517
Ondrej Malec

Servisný poradca Porsche

Ondrej Malec
Tel.: +421 249 262 436
Ing. Peter Molnár

Servisný poradca Porsche

Ing. Peter Molnár
Tel.: +421 2 49 262 539
Erika Štofíková

Informácie

Erika Štofíková
Tel.: +421 2 49 262 438