Zastúpenie importu vozidiel Porsche na Slovensku

Hr. Marek Neuwirth

Porsche generálny manažér a manažér predaja Porsche / Porsche General Manager and Sales Manager

Hr. Marek Neuwirth
Tel.: +421 905 230 470
Ing. Rudolf Prešinský

Manažér servisu / After Sales Manager

Ing. Rudolf Prešinský
Tel.: +421 249 262 503
Ing. Gabriela Černáková

Marketing a CRM

Ing. Gabriela Černáková
Igor Fecko

Manažér pre rozvoj obchodu a sietí / Business and Network Development Manager

Igor Fecko
Tel.: +421 905 485 777