Vyžiadanie ponuky na vozidlo

Požiadavka o kontaktovanie k vozidlu

Mám záujem o kontaktovanie predajcom k modelu a o cenovú ponuku k modelu:


Kategória modelu *


Model *


Kedy plánujete zakúpiť vozidlo? *


Miesto pre vašu správu

Osobné údaje

Oslovenie*

Meno*

Priezvisko*

Názov firmy

Adresa

Kontaktné údaje

* * Doplňte prosím niektorý z nižšie uvedených údajov.
Telefón (Mobil)**

E-mail**


Súhlas s používaním osobných údajov pre existujúcich a potenciálnych zákazníkov
Prajem si byť do budúcna informovaný o nových produktoch, službách, podujatiach a ponukách firmy Porsche. V súvislosti s tým, poskytujem nasledovné vyjadrenie súhlasu.
Súhlasím s tým, že Porsche Centrum je a bude zodpovedné za moje záležitosti súvisiace s firmou Porsche a jej autorizovanými reprezentantmi* a ich zmluvnými partnermi a poskytovateľmi služieb v oblasti používania mojich kontaktných údajov, súvisiacich zmluvných a servisných údajov, ako aj údajov o mojich záujmoch, vozidlách a službách, ktoré používam a využívam v zmysle starostlivosti o existujúcich a potenciálnych zákazníkov a súhlasím, aby ma v týchto záležitostiach mohli autorizované osoby kontaktovať.
Starostlivosť o existujúcich a potenciálnych zákazníkov zahŕňa podľa potrieb zákazníka upravené informácie a ponuky vozidiel a služieb s nimi súvisiacich, informácie o ďalších produktoch firmy Porsche, pozvánky na podujatia a prieskumy spokojnosti so službami.
Vyhradzujem si právo kedykoľvek odvolať tento môj súhlas bez uvedenia dôvodov.
*Autorizovaní reprezentanti spoločnosti Porsche: Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG; Porsche Central and Eastern Europe s.r.o.; Porsche Smart Mobility GmbH; predajcovia a importéri vozidiel Porsche
Vaším primárnym kontaktom na vyjadrenie a odvolanie súhlasu a vaše požiadavky je importér: Porsche Inter Auto Slovakia, s.r.o., Cesta na Senec 2/A, Bratislava 821 04 Stačí krátke oznámenie listom alebo e-mailom na adresu gdpr@porsche.sk

Ďalšie informácie o spracovávaní a používaní osobných údajov existujúcich a potenciálnych zákazníkov Porsche nájdete v sekcii Ochrana osobných údajov na internetovej stránke www.porsche.sk.
Ochrany osobných údajov *