Porsche electromobility: Two silver-colored Porsche models driving through the city with passersby in the background.
Zažite elektromobilitu s Porsche E-Performance.
Duša: elektrická.
Electromobility with Porsche E-Performance .

Poháňa nás vášeň pre športové vozidlá. Našou koncepciou emocionálnej elektromobility Porsche E-Performance robíme ďalší krok smerom k mobilite budúcnosti. Táto koncepcia prináša elektrické a plug-in hybridy Porsche spolu s prepracovanou nabíjacou infraštruktúrou. Pre lepší výkon v každodennom živote a pre udržateľnejšiu mobilitu.

Pomocou mapy nabíjania nájdite nabíjacie stanice na vašej trase.

Mapa Porsche Charge zobrazuje dostupné nabíjacie stanice na vašej trase. Vďaka tomu môžete plánovať nabíjacie zastávky s ohľadom na dojazd vozidla.

Nabíjanie – prehľad.

Porsche ponúka viaceré individualizované možnosti nabíjania, ktoré vyhovejú vašim každodenným potrebám. Pomocou inteligentných riešení môžete svoje vozidlo nabiť jednoducho v pohodlí domova. Pri cestovaní využijete našu sieť bezpečných rýchlonabíjacích staníc. Po dosiahnutí svojho cieľa môžete svoje vozidlo zadarmo nabiť u našich exkluzívnych partnerov. Objavte nabíjanie v Porsche.

FAQ.

Najdôležitejšie informácie o elektromobilite.
Kde môžem nabiť svoje Porsche?

Svoje Porsche môžete ľahko nabíjať pri rôznych každodenných situáciách: doma, na ceste aj v cieli cesty.

Na nabíjanie doma je k dispozícii celý rad nabíjacích zariadení Porsche. Riešenie nabíjania, ktoré vyhovuje vašim potrebám, nájdete prostredníctvom služby Porsche Charging Pre-Check na https://www.porsche.com/countries/charging-check. Viac informácií získate od vášho partnera Porsche.

Služba Porsche Charging Service ponúka v závislosti od krajiny prehľad možností nabíjania na ceste a v cieli cesty. Získate štandardný prístup k verejným nabíjacím miestam, nabíjanie prebieha centrálne prostredníctvom služby Porsche Charging Service. Patria sem nabíjacie miesta na diaľniciach, v mestách a u partnerov Porsche. Vo vybraných destináciách, napr. v luxusných hoteloch, môžete svoje vozidlo bezplatne nabíjať prostredníctvom programu Porsche Destination Charging.

Musím svoje Porsche vždy úplne nabiť?

Nie, vysokonapäťovú batériu vášho Porsche nemusíte pri každom nabíjaní úplne nabiť. Čiastočné nabíjanie vášho vozidla Porsche nespôsobí stratu kapacity („pamäťový efekt“) a nezníži životnosť vysokonapäťovej batérie.

Okrem toho sa rýchlosť nabíjania znižuje so zvyšujúcou sa úrovňou nabitia vysokonapäťovej batérie. Preto je možné ušetriť čas nabíjaním batérie len na približne 80 % alebo do dosiahnutia požadovaného dojazdu.

Navyše tým, že sa nechá vybiť len na 20 % a pomaly sa nabíja na 80 %, sa batéria šetrí.

Od čoho závisí dojazd môjho Porsche?

Dojazd ovplyvňujú rôzne faktory, ako napríklad štýl jazdy, komfortné funkcie, aerodynamika a podmienky na ceste. Najdôležitejším faktorom je štýl jazdy: ekologické a predvídavé jazdné správanie podporuje využitie brzdnej energie, a tým zvyšuje dojazd vozidla. Takisto môžete znížiť výkon komfortných funkcií, ako je klimatizácia a kúrenie, a doplnkové diely, ktoré ovplyvňujú aerodynamiku (napr. strešné boxy), namontovať len v prípade potreby.

Na čo si musím dať pozor pri jazde v zahraničí?

Použitie nabíjacieho zariadenia v zahraničí môžu obmedzovať ustanovenia a povolenia špecifické pre danú krajinu. Prečítajte si príručku pre vodiča a obráťte sa na svojho partnera Porsche, aby ste zistili, či je vaše zariadenie vhodné pre krajinu, ktorú sa chystáte navštíviť, alebo či potrebujete dodatočné zariadenie.

A woman and a man wearing headsets answer customer questions.

Pomoc a kontakt.

Tu nájdete všetky dôležité informácie a kontaktné údaje pre prípadné otázky týkajúce sa elektromobility v spoločnosti Porsche.