View of a street in the city, in the dark.

FAQ.

Chcete sa dozvedieť viac o Porsche E-Performance? Zhromaždili sme pre vás všetky najdôležitejšie otázky a odpovede. Ďalšie informácie získate vo vašom centre Porsche.

Zadajte hľadaný výraz
Možnosti nabíjania
Kde môžem nabiť svoje Porsche?

Svoje Porsche môžete ľahko nabíjať pri rôznych každodenných situáciách: doma, na ceste aj v cieli cesty.

Na nabíjanie doma je k dispozícii celý rad nabíjacích zariadení Porsche. Riešenie nabíjania, ktoré vyhovuje vašim potrebám, nájdete prostredníctvom služby Porsche Charging Pre-Check na https://www.porsche.com/countries/charging-check. Viac informácií získate od vášho partnera Porsche.

Služba Porsche Charging Service ponúka v závislosti od krajiny prehľad možností nabíjania na ceste a v cieli cesty. Získate štandardný prístup k verejným nabíjacím miestam, nabíjanie prebieha centrálne prostredníctvom služby Porsche Charging Service. Patria sem nabíjacie miesta na diaľniciach, v mestách a u partnerov Porsche. Vo vybraných destináciách, napr. v luxusných hoteloch, môžete svoje vozidlo bezplatne nabíjať prostredníctvom programu Porsche Destination Charging.

Aké elektrické zásuvky môžem použiť na nabíjanie svojho vozidla Porsche?

Svoje vozidlo Porsche môžete nabíjať v domácich aj priemyselných elektrických zásuvkách dostupných na príslušnom trhu. Aby bolo nabíjanie čo najúčinnejšie a trvalo čo najkratšie, odporúčame používať priemyselnú elektrickú zásuvku.

Pomocou online služby Charging Pre-Check (dostupnosť závisí od krajiny) získate prvotný prehľad o konkrétnych podmienkach u vás doma.

Podrobnú analýzu vašej domácej infraštruktúry vypracuje odborník v rámci kontroly domácnosti (dostupnosť závisí od krajiny). Ďalšie informácie vám poskytne aj váš Porsche partner.

Na niektorých trhoch, napr. v Číne, je možnosťou aj pevná inštalácia nabíjacieho zariadenia.

Môžu sa uvedené časy nabíjania líšiť?

Áno, čas nabíjania ovplyvňuje niekoľko faktorov. Medzi ne patria:
- dostupný menovitý výkon sieťovej infraštruktúry,
- predkondiciovanie priestoru pre cestujúcich,
- stav a teplota vysokonapäťovej batérie,
- aktuálne nastavenia nabíjačky alebo systému riadenia energie.

Pri domácom nabíjaní je dôležitým faktorom aj konkrétna domáca inštalácia zákazníka.

Pri nabíjaní striedavým prúdom je výkon palubnej nabíjačky nainštalovanej vo vozidle skutočne dôležitý.

Časy nabíjania sa preto môžu výrazne líšiť od uvedených hodnôt.

Porsche Charging Planner poskytuje podporu pri plánovaní nabíjania, napr. prípravou batérie pred nabíjaním, aby sa dosiahol optimálny výkon nabíjania.

Domáce nabíjanie
Aké nabíjacie zariadenie ponúka Porsche na nabíjanie svojho vozidla doma a kde ho môžem kúpiť?

Porsche ponúka rôzne nabíjacie zariadenia, napríklad Porsche Mobile Charger, Porsche Mobile Charger Connect, Porsche Mobile Charger Plus a Porsche Home Energy Manager ako štandardné a voliteľné vybavenie. Okrem toho je k dispozícii rôzne príslušenstvo, napríklad nabíjací dok alebo kompaktný nabíjací stojan Porsche. Zariadenia si môžete kúpiť prostredníctvom predajcov, napríklad od vášho Porsche partnera.

Aký je rozdiel medzi nabíjačkou Porsche Mobile Charger Connect, Porsche Mobile Charger Plus a Porsche Mobile Charger?

Porsche Mobile Charger, Porsche Mobile Charger Plus a Porsche Mobile Charger Connect sú pre vozidlá s vysokonapäťovými batériami. Líšia sa výkonom nabíjania a podporovanými funkciami.

Nabíjačka Porsche Mobile Charger Connect sa ovláda pomocou ľahko ovládateľného dotykového displeja. V spojení s Porsche Home Energy Manager podporuje inteligentné aplikácie nabíjania a poskytuje ochranu proti preťaženiu a výpadkom prúdu domáceho pripojenia. Pre nabíjačku Porsche Mobile Charger Connect je k dispozícii aj rozsiahle príslušenstvo.

Nabíjačku Porsche Mobile Charger Plus možno tiež pripojiť k aplikácii Home Energy Manager.

Chcem nabíjať svoje Porsche doma. Kde môžem zistiť, či je to možné?

Pomocou online služby Charging Pre-Check, ktorá je k dispozícii v závislosti od príslušnej krajiny, sa u vás doma skontrolujú základné predpoklady na používanie nabíjacieho zariadenia Porsche. Online služba Charging Pre-Check je bezplatná a môžete ju ľahko vykonať napríklad z pohodlia vášho gauča.

Ak chcete získať podrobnejšie informácie, môžete požiadať vášho Porsche partnera o sprostredkovanie domácej kontroly (dostupnosť závisí od krajiny) externým servisným partnerom. Počas nej sa skontroluje vaša elektrická infraštruktúra a dohodnú sa podrobnosti týkajúce sa inštalácie zariadenia vo vašej domácnosti.

Existujú právne podmienky, ktoré musím dodržiavať pri inštalácii domáceho nabíjacieho zariadenia?

Inštaláciu domáceho nabíjacieho zariadenia možno klasifikovať ako štrukturálnu zmenu.

Pred inštaláciou preto odporúčame koordináciu so všetkými zúčastnenými stranami, ako je váš dodávateľ energie, obecný úrad, komunita nájomcov a prípadne váš prenajímateľ.

Podrobnú analýzu vašej domácej infraštruktúry vypracuje odborník v rámci kontroly domácnosti (dostupnosť závisí od krajiny). Ďalšie informácie vám poskytne aj váš Porsche partner.

Prečo potrebujem Porsche Home Energy Manager?

Porsche Home Energy Manager monitoruje spotrebu energie vo vašej domácnosti. Podporuje inteligentné aplikácie nabíjania a poskytuje ochranu proti preťaženiu a výpadkom prúdu domáceho pripojenia. To zahŕňa automatické nabíjanie vozidla čo najrýchlejšie a najhospodárnejšie.

Inteligentné nabíjanie funguje prostredníctvom inteligentnej analýzy tarify za elektrickú energiu, vášho inštalovaného FV systému a ďalších aktuálnych odberateľov.

Môžem pripojiť nabíjacie zariadenie Porsche k iným systémom riadenia energie?

Nabíjacie zariadenia od Porsche sú založené na otvorených štandardoch. Kompatibilita so systémami riadenia energie iných výrobcov sa však môže líšiť vzhľadom na množstvo produktov dostupných na trhu. Spolu s vozidlom Porsche Taycan vám odporúčame používať Porsche Mobile Charger Connect a Porsche Home Energy Manager.

Môžu byť všetky nabíjačky Porsche pripojené k aplikácii Home Energy Manager?

Nie, v súčasnosti je možné k Home Energy Manager pripojiť iba nabíjačku Mobile Charger Connect a nabíjačku Mobile Charger Plus.

Na čo treba dbať počas uvádzania do prevádzky a konfigurácie Porsche Home Energy Manager?

Uvedenie do prevádzky a konfiguráciu Porsche Home Energy Manager by mal vykonať autorizovaný technik alebo elektrikár. Na tento účel je potrebný notebook alebo tablet, pretože uvedenie do prevádzky a konfigurácia sa vykonávajú prostredníctvom webovej aplikácie Home Energy Manager. Pripravte si aj heslo k sieti Wi-Fi. To sa zvyčajne nachádza na routeri. Prístup k webovej aplikácii získate zadaním IP adresy do prehliadača. IP adresa je uvedená v liste obsahujúcom prístupové údaje. Pred inštaláciou a uvedením do prevádzky si prečítajte a dodržiavajte inštalačnú príručku priloženú k zariadeniu.

Mám nastavené účtovanie s optimalizovanou cenou. Prečo je suma na faktúre vyššia, ako som očakával?

Aby ste mohli používať funkciu nabíjania s optimalizáciou ceny, musíte okrem nastavenia v Porsche Home Energy Manager aktivovať aj časovač nabíjania vo vozidle. Ak ste časovač nabíjania nenastavili, vozidlo sa automaticky nabije na maximálny výkon. Bez komunikácie prostredníctvom protokolu EEBus nie je možné vykonávať príslušné funkcie nabíjania. Skontrolujte, či sú obe zariadenia (Home Energy Manager a Mobile Charger Connect/Plus) pripojené do rovnakej siete. Skontrolujte, či bolo vytvorené obojsmerné pripojenie. Porsche Home Energy Manager aj Mobile Charger Connect/Plus musia byť navzájom spárované. Ďalšie informácie nájdete v kapitole „EEBus“ v inštalačnej príručke a v návode na použitie webovej aplikácie.

Aké typy pripojenia by sa mali používať medzi Porsche Home Energy Manager a Mobile Charger Connect/Plus?

Porsche odporúča používať pripojenie Wi-Fi. V prípade potreby možno silu signálu WiFi vylepšiť použitím zosilňovača. V ideálnom prípade by malo byť zariadenie Porsche Home Energy Manager pripojené cez Ethernet. Upozorňujeme, že v prípade pripojenia prostredníctvom Power Line Communication (PLC) medzi zariadením Home Energy Manager a Mobile Charger Connect/Plus môže dôjsť k poruchám vplyvom externých zariadení alebo príliš veľkej vzdialenosti medzi zariadeniami. V takom prípade priblížte obe zariadenia k sebe, pretože na nadviazanie spojenia je potrebný silnejší signál. Len čo sú obe zariadenia pripojené, postačuje aj slabší signál. Ak je sila signálu nedostatočná, možno použiť externý PLC modem. Tie majú spravidla väčší čip, a preto môžu lepšie komunikovať prostredníctvom PLC.

Aké sú možnosti nastavenia prúdového obmedzenia?

Existujú dve možnosti nastavenia prúdového obmedzenia:
1. Maximálny nabíjací prúd možno nastaviť vo webovej aplikácii Mobile Charger Connect/Plus alebo na samotnom zariadení (statické obmedzenie).
2. Pri používaní Porsche Home Energy Manager je možné vo webovej aplikácii zadať maximálny prúd domovej prípojky alebo podružnej rozvodnej jednotky, ku ktorej je pripojená mobilná nabíjačka Mobile Charger Connect/Plus.

Kde zistím prístupové údaje pre nabíjačky Mobile Charger Connect/Plus a Porsche Home Energy Manager, ak som stratil list s prístupovými údajmi?

Prístupové údaje, ktoré sú platné pri doručení, ako napríklad prednastavený PIN kód a počiatočné heslo, je možné získať aj z vášho profilu My Porsche.

Ďalšie informácie vám poskytne váš Porsche partner.

Nabíjanie na ceste
Aké výhody poskytuje služba Porsche Charging Service pri nabíjaní na verejných nabíjacích staniciach?

Po registrácii v službe Porsche Charging Service môžete svoje Porsche Taycan nabíjať na viac ako 270 000 nabíjacích miestach, ktoré ponúkajú naši zmluvní partneri v celej Európe. Patria sem nabíjacie miesta Porsche aj nabíjacie miesta iných poskytovateľov. Službu môžete využívať tri roky bez základných poplatkov.

Okrem toho môžete využiť aj rýchle nabíjanie s naším partnerom IONITY za obvyklé domáce ceny len 0,33 eura/kWh.

Ďalšie informácie nájdete v Connect Store:

https://connect-store.porsche.com/gb/en/porsche-charging-service--taycan-/p/taycan_charging_EU_v1

Bez registrácie služby Porsche Charging Service musíte uzatvoriť zmluvu o používaní s príslušným poskytovateľom nabíjacej stanice.

Ako môžem nabíjať na verejných nabíjacích miestach?

Ak chcete svoje vozidlo Porsche nabíjať na verejnej nabíjacej stanici, musíte ho najskôr aktivovať, napríklad pomocou smartfónu alebo v závislosti od krajiny pomocou karty RFID. Ak chcete využívať službu Porsche Charging Service (dostupnosť závisí od krajiny), môžete nabíjacie miesta aktivovať aj cez aplikáciu My Porsche a Nabíjanie cez aplikáciu Porsche.

Potom pripojte svoje Porsche pomocou nabíjacieho kábla:
- Pri nabíjacích miestach na jednosmerný prúd (DC) je kábel trvalo nainštalovaný na nabíjacom stojane.
- V prípade nabíjačiek na striedavý prúd (AC), najmä v Európe, budete potrebovať nabíjací kábel Mode 3. Ten je k dispozícii ako špeciálne vybavenie u vášho partnera Porsche.

Za normálnych okolností sa nabíjanie spustí automaticky. Ďalšie informácie sú uvedené na príslušnom nabíjacom mieste.

Ako ľahko nájdem najbližšie nabíjacie miesto?

Dostupné verejné nabíjacie miesta môžete vyhľadať v PCM vášho vozidla. Použite na to vyhľadávanie bodov záujmu (POI) alebo plánovač nabíjania Porsche (dostupnosť závisí od krajiny). Ďalšie informácie nájdete v príručke pre vodiča.

Upozorňujeme, že vzhľadom na rýchle tempo rozširovania siete verejných nabíjacích miest sa môže stať, že v PCM nebudú zobrazené všetky existujúce nabíjacie miesta.

Ak využívate službu Porsche Charging Service (dostupnosť závisí od krajiny), všetky použiteľné partnerské nabíjacie miesta nájdete aj cez aplikáciu My Porsche a Nabíjanie cez aplikáciu Porsche.

Môže okoloidúci vytiahnuť kábel počas nabíjania na verejnej nabíjacej stanici?

Nie. Po zasunutí do nabíjacieho portu vozidla sa automaticky rozpozná nabíjacia zástrčka a uzamkne sa na vozidle. Nabíjací kábel je zabezpečený proti odpojeniu a vaše Porsche proti odjazdu z nabíjacej stanice.

Vozidlo
Ako sa môžem uistiť, že moje vozidlo Porsche sa úplne nevybije?

Za normálnych okolností sa vozidlo úplne nevybije, ale vás včas informuje o nízkom stave nabitia. Venujte pozornosť pokynom v PCM a na prístrojovej doske.

V prípade nízkeho stavu nabitia môže vaše vozidlo Porsche tiež navrhnúť navigáciu k najbližšej nabíjacej stanici.

K dispozícii je veľa možností nabíjania vášho Porsche pri každodennom používaní, napr. počas prestávok na čerpacích staniciach a odpočívadlách alebo pri nakupovaní.

Musím svoje Porsche vždy úplne nabiť?

Nie, vysokonapäťovú batériu vášho Porsche nemusíte pri každom nabíjaní úplne nabiť. Čiastočné nabíjanie vášho vozidla Porsche nespôsobí stratu kapacity („pamäťový efekt“) a nezníži životnosť vysokonapäťovej batérie.

Okrem toho sa rýchlosť nabíjania znižuje so zvyšujúcou sa úrovňou nabitia vysokonapäťovej batérie. Preto je možné ušetriť čas nabíjaním batérie len na približne 80 % alebo do dosiahnutia požadovaného dojazdu.

Navyše tým, že sa nechá vybiť len na 20 % a pomaly sa nabíja na 80 %, sa batéria šetrí.

Od čoho závisí dojazd môjho Porsche?

Dojazd ovplyvňujú rôzne faktory, ako napríklad štýl jazdy, komfortné funkcie, aerodynamika a podmienky na ceste. Najdôležitejším faktorom je štýl jazdy: ekologické a predvídavé jazdné správanie podporuje využitie brzdnej energie, a tým zvyšuje dojazd vozidla. Takisto môžete znížiť výkon komfortných funkcií, ako je klimatizácia a kúrenie, a doplnkové diely, ktoré ovplyvňujú aerodynamiku (napr. strešné boxy), namontovať len v prípade potreby.

Na čo si mám dať pozor najmä počas chladného počasia?

Z dôvodu používania komfortných funkcií v chladnom počasí, napr. vyhrievania, sa môže znížiť dojazd vášho vozidla. Použitie vhodnej funkcie predbežného nastavenia klímy počas nabíjania môže tento problém minimalizovať, pretože potrebný vykurovací výkon poskytne elektrická sieť.

Pri nízkych teplotách môže byť obmedzený aj nabíjací výkon vysokonapäťovej batérie. Vďaka funkcii Porsche Charging Planner (dostupnosť je obmedzená v závislosti od krajiny) a predkondicionovania batérie však môžete batériu pred nabíjaním zahriať, a tým umožniť optimálne podmienky nabíjania.

Na čo si musím dať pozor pri jazde v zahraničí?

Použitie nabíjacieho zariadenia v zahraničí môžu obmedzovať ustanovenia a povolenia špecifické pre danú krajinu. Prečítajte si príručku pre vodiča a obráťte sa na svojho partnera Porsche, aby ste zistili, či je vaše zariadenie vhodné pre krajinu, ktorú sa chystáte navštíviť, alebo či potrebujete dodatočné zariadenie.

Môžem pri cestovaní do zahraničia používať cestovné adaptéry?

Nie, na nabíjanie vozidla nepoužívajte predlžovacie káble, natáčacie káble, rozvodky ani cestovné adaptéry.

Príslušné prepojovacie káble (zástrčky) si môžete kúpiť u vášho Porsche partnera, konkrétne pre príslušnú krajinu.

Čo sa stane v prípade výpadku prúdu?

Ak sa počas aktívneho nabíjania (zástrčka vozidla je zapojená) nabíjačka odpojí od elektrickej siete (preruší sa napájanie), nabíjačka sa vypne.

Do pamäte chýb sa nezapisuje žiadny záznam, pretože bez prívodu elektrickej energie nie je možné čokoľvek uložiť.

Ak je po obnovení prívodu elektrickej energie zástrčka vozidla stále zapojená, nabíjačka sa normálne spustí a nabíjanie pokračuje.

Moje vozidlo sa nenabíja alebo nemá požadovaný výkon nabíjania. Čo mám robiť?

If your vehicle is not charging or not with the desired charging performance, the following points, which could lead to restrictions in the charging process, should be checked:
- Bol aktivovaný časovač nabíjania?
- Bol vytvorený nabíjací profil?
- Boli na nabíjačke urobené miestne nastavenia, napr. zníženie nabíjacieho výkonu na 50 %?
- Boli urobené miestne nastavenia cez Porsche Home Energy Manager?

Pri nízkych teplotách môže byť obmedzený aj nabíjací výkon vysokonapäťovej batérie. Ak nabíjací výkon klesne pod 6 A, proces nabíjania sa zastaví a automaticky sa znovu nespustí.

Čo je potrebné dodržiavať pri nabíjaní vozidiel iných značiek?

Pri používaní nabíjacích zariadení Porsche na nabíjanie vozidiel iných značiek môže začiatok procesu nabíjania trvať o niečo dlhšie.

Podpora
Koho môžem kontaktovať, ak potrebujem pomôcť?

Ak máte otázky týkajúce sa ponúkaných nabíjacích zariadení Porsche, ich inštalácie alebo akýchkoľvek problémov, obráťte sa na vášho Porsche partnera alebo na podporu Porsche Connect (dostupnosť závisí od krajiny). Tieto podporné služby vám poskytnú poradenstvo, podporu pri riešení problémov a iniciujú požadované procesy riešenia problémov.

V prípade otázok týkajúcich sa verejného nabíjania pomocou služby Porsche Charging Service (dostupnosť závisí od krajiny) je vám kedykoľvek k dispozícii podpora Porsche Connect. Navyše, vaša mobilita je so službou Porsche Assistance vždy zaručená.

Vaše vyhľadávanie neprinieslo žiadne výsledky.

Nie je to ten správny?
Nové vyhľadávanie

Zistite viac o Porsche E-Performance.

Zistite viac o Porsche E-Performance, elektromobilite a športových vozidlách budúcnosti.