DOMOV

Hlavní navigace
Modely
Porsche Inter Auto
Slovakia spol. s r.o.
Cesta na Senec 2/A
821 04 Bratislava

Tel: +421 249 262 438

E-Mail: info@porsche.sk

Plnenie podmienok zákona O odpadoch č.79/2015

Plnenie podmienok uvedených v § 48, ods. 1, pís. a) a § 71, ods. 1, pís. a) zákon č.79/2015 Z.z.

Spoločnosť Porsche Inter Auto Slovakia, spol. s r.o. bezplatne zabezpečuje vo svojich prevádzkach spätný odber akumulátorov podľa § 48, ods. 1, pís. a) a pneumatík podľa § 71, ods. 1, pís. a) zákona č. 79/2015 Z.z., Zákona o odpadoch.

 

Plnenie podmienok uvedených v § 29 ods. 2 písm. c) až f) zákona č.79/2015 Z.z. 

Spoločnosť Porsche Inter Auto Slovakia, spol. s r.o. zabezpečuje zber starých vozidiel od konečných používateľov na celom území Slovenskej republiky najmenej v rozsahu minimálne jedného zariadenia na zber starých vozidiel v každom okrese podľa § 61, ods. d) zákona č. 79/2015 Z.z. prostredníctvom zmluvne zabezpečených spracovateľov.

Spracovatelia starých vozidiel:

1)      HELPECO s.r.o. Kukučínová 207/22, 017 01 Považská Bystrica
2)      ZSNP RECYKLING, a.s. Priemyselná 12, 965 63 Žiar nad Hronom
3)      MAVEBA, s.r.o. Železničiarska 6, 094 31 Hanušovce nad Topľou
4)      ŽOS-EKO, s.r.o. Dielenská Kružná 2, 038 61 Vrútky
5)      FE-Markt spol. s r.o. Železničná 185, 044 03 Turňa nad Bodvou
6)      ŽP EKO QELET a.s. Viničná 17, 940 01 Nové Zámky
7)      Marián Ondrík MONSO Oravická 730, 027 12 Liesek
8)      WIP Autovrakovisko, s.r.o. Agátový rad č. 3, 931 01 Šamorín
9)      ALUEX, s.r.o. Môťovská cesta 8460, 960 01 Zvolen
10)   AUTOVRAKY s.r.o. Nitrianska cesta 27, 917 01 Trnava