Porsche - Tyres

Pneumatiky

Všetko pre výkon

Nie je to len motor, vďaka ktorému má vaše Porsche dynamický výkon športového auta. Dôležitú úlohu hrajú aj pneumatiky. Koniec koncov, je to jediná súčasť vášho Porsche, ktorá je v priamom kontakte s vozovkou. Každá otáčka motora, každý pohyb volantu či stlačenie brzdového pedála môže fungovať iba vďaka správnym pneumatikám.

Samozrejme, správne pneumatiky sa líšia v závislosti od modelu Porsche a typu kolesa. Nesprávna a neschválená voľba môže mať negatívny vplyv na výkon, riadenie a bezpečnosť. Preto vám váš osobný servisný poradca poskytne potrebné informácie o aktuálnych pneumatikách s označením N schválenými Porsche a vysvetlí, prečo by ste na svoje Porsche nemali dávať žiadne iné pneumatiky.

Pneumatiky Porsche

Porsche - Letné pneumatiky

Letné pneumatiky

Porsche - Letné pneumatiky

Letné pneumatiky

Vedeli ste, že v lete sa môže teplota asfaltu vyšplhať až na 60 °C? Alebo, že na vaše Porsche pôsobí pri odbočovaní bočné preťaženie až do 1,3 g? Letné pneumatiky schválené Porsche s označením N využívajú špeciálnu gumenú zmes, ktorá ostáva stabilná aj pri vysokých teplotách. Tvar dezénu je optimalizovaný na povrch ciest v lete, ponúka lepšiu trakciu, vyššiu stabilitu v zákrutách a kratšie brzdné dráhy. Optimálny valivý odpor pomáha znižovať spotrebu paliva.

Porsche - Zimné pneumatiky

Zimné pneumatiky

Porsche - Zimné pneumatiky

Zimné pneumatiky

Viac ako 60 % vodičov považuje jazdenie v zime za veľkú výzvu. Zimné pneumatiky odporúčané spoločnosťou Porsche, ktoré sú označené písmenom N, vám zabezpečia istotu a vyššie sebavedomie na cestách za zimných podmienok. Tajomstvo spočíva v zložení materiálu. Sú vyrobené z gumy, ktorá pri nízkych teplotách netvrdne a udržujú si dostatočnú trakciu aj pri nízkych teplotách. Ich dezén je navrhnutý tak, aby odvádzal vodu, poskytoval dostatočnú bočnú podporu a naberal sneh na zvýšenie trakcie.

Porsche - Športové pneumatiky

Športové pneumatiky

Porsche - Športové pneumatiky

Športové pneumatiky

Športové pneumatiky sú vybavené nižším dezénom so špeciálnym tvarom a kostrou. Sú navrhnuté na jazdenie na okruhoch: bezpečnostné školenia pre vodičov, pretekárske školenia a motoristický šport. V porovnaní s bežnými pneumatikami poskytujú lepšiu trakciu za suchých podmienok a majú optimalizovanú výdrž.

Porsche - Celoročné pneumatiky

Celoročné pneumatiky

Porsche - Celoročné pneumatiky

Celoročné pneumatiky

Ak neradi prezúvate pneumatiky podľa ročných období, celoročné pneumatiky schválené spoločnosťou Porsche ponúkajú dokonalý kompromis medzi trakciou, riadením a stabilitou najlepších letných a zimných pneumatík.

„N“ pre bezpečnosť a potešenie

Porsche N-marked tyres
Pneumatiky Porsche s označením N

Všetky pneumatiky z Porsche Centra sú súčasťou špeciálnej kolekcie pneumatík pre Porsche. Túto kolekciu vyvíjalo Porsche dlhé roky v spolupráci s poprednými výrobcami pneumatík. Porsche spolupracuje s výrobcami pneumatík na vývine ideálnych druhov pneumatík, ktoré splnia mimoriadne výkonnostné nároky pre každý jeden z modelov. Skutočnosť, že pneumatiky prešli dôkladnými testami a schválilo ich Porsche, dokazuje označenie N (skratka N znamená okruh „Nürburgring“, na ktorom sa pneumatiky testujú).

Druhé písmeno (za „N“) označuje modelovú líniu. Ďalšie podrobnosti nájdete v technických údajoch každej pneumatiky.

Napríklad pneumatika pre Porsche 992 bude označená ako NA, čo znamená:
N – schválené Porsche
A – vyvinuté pre Porsche 992

Pneumatiky Porsche s označením N sa od ostatných líšia najmä tvarom, zložením zmesi a metódami testovania. Pri testovaní sa zameriavame na tri hlavné oblasti:
1. Subjektívne vonkajšie kritériá, ako riadenie a pocit z jazdy
2. Objektívne vonkajšie kritériá, ako brzdný výkon a životnosť
3. Vnútorné kritériá, ako valivý odpor a výkon pri vysokej rýchlosti

Počas vývoja sa tvar pneumatiky a zloženie zmesi prispôsobuje na mieru vozidlám Porsche. Či už celoročné, letné, zimné, alebo športové, pneumatiky Porsche s označením N poskytujú vynikajúcu stabilitu pri jazde a maximálny pôžitok z riadenia. Zabezpečujú, že vaše vozidlo si zachováva svoj pôvodný jazdný výkon a bezpečnosť, a to aj po osadení novej pneumatiky.

Zloženie pneumatiky

Pätkové lano: vyrobené z oceľového drôtu. Zabezpečuje pevný a bezpečný úchyt pneumatiky na diskuBead core: is made of steel wire. Ensures the tyre fits securely on the rim.
Kostra: niekoľko vrstiev pogumovaných textilných vlákien (najmä umelý hodváb) umiestnených priečne (v pravom uhle) vzhľadom na smer jazdy. Tieto vrstvy určujú nosnosť pneumatiky.Carcass: several layers of rubberised textile fibres (mainly rayon) run radially (at right angles) to the direction of travel. These layers determine the tyre's load capacity.
Pásy: stabilizujú kontaktnú plochu a poskytujú dodatočnú stabilitu. Minimálne dve prekrížené vrstvy, vyrobené z oceľových laniek.Belt layers: stabilise the contact area and provide directional stability. At least two crossed layers made of steel cords.
Nulový nárazník: táto vrstva vyrobená zo zosilnených, pogumovaných nylonových vlákien, znižuje teplo vytvárané trením. Zabezpečuje, že pneumatika drží svoj tvar pri vysokých rýchlostiach.0° cover: this layer, made of reinforced, rubberised nylon threads, reduces the heat generated by friction. It ensures that the tyre retains its shape at high speed.
Behúň: kontaktná plocha s vozovkou. Negatívny profil napomáha pri odvádzaní vody; pozitívny profil má vplyv na trakciu, stabilitu a hluk.Tread: creates contact with the road. A negative profile assists water drainage; a positive profile affects grip, traction, stability and noise.
Stena pneumatiky: chráni pneumatiku pred poškodením. Má vplyv na jazdné vlastnosti a komfort. Sú na nej vyrazené aj označenia pneumatiky.Tyre wall: protects the tyre from damage. Affects driving characteristics and comfort. The tyre designations are also stamped here.
Vnútorná vrstva: vnútorná vzduchotesná obruba (butylová vrstva).Inner liner: airtight inner layer (butyl layer).
Pätka: umiestnená nad pätkovým lanom. Ovplyvňuje deformáciu pneumatiky pri pôsobení bočných síl, odozvu na riadenie a jazdný komfort.Apex: is located above the bead core. It affects tyre deformation in the event of lateral forces, steering response and driving comfort.

Označenie pneumatiky

Typ pneumatiky: označuje model pneumatiky. LATITUDE Sport 3 s označením N je pneumatika Michelin schválená pre Macan.Tyre type: indicates the tyre model. The N-marked LATITUDE Sport 3 manufactured by Michelin is a tyre approved for the Macan.
Označenie N (N0): identifikuje pneumatiky vyrobené špeciálne podľa požiadaviek vozidiel Porsche. Číslo popisuje technický stav v čase získania schválenia.N-marking (N0): identifies tyres developed specifically for the requirements of Porsche vehicles. The number describes the technical status at the time approval was obtained.
Značka pneumatiky: označuje výrobcu pneumatiky. Michelin je spolupracovníkom spoločnosti Porsche pre pneumatiky. Vyrábajú sa spoločne, špeciálne pre vozidlá Porsche.Tyre brand: indicates the tyre manufacturer. Michelin is the tyre cooperation partner of Porsche. Tyres are jointly developed specifically for Porsche vehicles.
DOT identifikácia: informácie o výrobcovi, veľkosti, druhu a dátume výroby pneumatiky. DOT znamená (US) Department of Transportation.DOT identification: provides information about the tyre's manufacturer, size, type and production date. DOT stands for (US) Department of Transportation.
Dátum výroby: pozostáva z týždňa a roku výroby (4812 = 48. týždeň, 2012). Pneumatika sa považuje za novú do 5 rokov od dátumu výroby.Production date: consists of the week and year of production (4812 = week 48, 2012). Incidentally, a tyre is considered new for up to 5 years after production.
Index zaťaženia a rýchlosti: označuje maximálne zaťaženie pneumatiky pomocou kódu (101) a maximálnu povolenú rýchlosť (Y) pri predpísanom tlaku.Load & speed indices: indicate the tyre's maximum load in encrypted form (101) and maximum permitted speed (Y) at the prescribed air pressure.
Veľkosť pneumatiky: určuje sa podľa šírky v milimetroch (265), pomere výška/šírka v percentách (40), stavbe pneumatiky (R = radiálna pneumatika) a priemeru pneumatiky v palcoch (21).Tyre size: is determined by width in millimetres (265), height/width ratio in percent (40), tyre construction (R = radial tyre) and rim diameter in inches (21).

Päť dobrých dôvodov, prečo sa pozrieť bližšie

Porsche - EÚ označenie pneumatiky
EÚ označenie pneumatiky

5 kritérií pre EÚ označovanie

Od konca roka 2012 musia mať pneumatiky pre sériové osobné a nákladné vozidlá označenie EÚ. Platí to aj pre niektoré krajiny mimo EÚ – štítok alebo nálepka uvádza hodnotenie podľa nasledujúcich 5 kritérií: Spotreba paliva, trakcia na mokrom povrchu, valivý hluk a od 1. mája 2021 dodatočné symboly na označenie trakcie na snehu a ľade.

Spotreba paliva

Spotreba paliva sa zlepšuje znížením valivého odporu, čím sa zároveň znižujú emisie CO₂ . Trieda energetickej efektívnosti sa pohybuje od A (najlepšia) po E (najhoršia).

Spotreba paliva závisí od konkrétneho vozidla a jazdných podmienok. Šetrné jazdenie môže spotrebu paliva výrazne znížiť. V záujme čo najoptimálnejšej spotreby paliva dodržujte predpísaný tlak v pneumatikách.

Trakcia na mokrom povrchu

Trieda trakcie na mokrom povrchu poskytuje informácie o brzdných vlastnostiach počas mokrého počasia a pohybuje sa od A (najkratšia brzdná dráha na mokrom asfalte) po E (najdlhšia brzdná dráha na mokrom asfalte).

Účinnosť závisí od vozidla a jazdných podmienok. Na dosiahnutie čo najlepšej trakcie dodržujte predpísaný tlak v pneumatikách.

Valivý hluk

Trieda valivého hluku poskytuje informácie o hlučnosti pneumatiky počas jazdy. Klasifikácia zahŕňa triedy A (nízky hluk) a B (vyšší externý hluk). Úrovne hluku v minulosti hodnotené na úrovni C už nie sú povolené. Hlasitosť sa udáva počas jazdy na mokrom povrchu.

Trieda trakcie na mokrom povrchu poskytuje informácie o brzdných vlastnostiach počas mokrého počasia a pohybuje sa od A (najkratšia brzdná dráha na mokrom asfalte) po E (najdlhšia brzdná dráha na mokrom asfalte).

Účinnosť závisí od vozidla a jazdných podmienok. Na dosiahnutie čo najlepšej trakcie dodržujte predpísaný tlak v pneumatikách. Absolútna nameraná hodnota sa udáva v decibeloch (dB).

Platí nasledujúce pravidlo: zvýšenie hluku o 10 dB je subjektívne vnímané ako dvojnásobne vyšší hluk. 70 dB je ekvivalent hlasnej konverzácie a 80 dB je ekvivalent hustej cestnej premávky. Vonkajší valivý hluk je rovnaký ako úroveň hluku vo vnútri vozidla.

Trakcia na snehu

Pneumatiky vhodné do extrémnych snehových podmienok majú na bočnej stene symbol „Alpine“ s troma vrchmi a snehovými vločkami.

Trakcia na ľade

Symbol pre trakciu na ľade označuje pneumatiky Nordic, ktoré sú určené na jazdu na zľadovatených cestách a povrchoch s veľkými snehovými závejmi. Zimné pneumatiky Nordic by sa mali používať len za veľmi zlých poveternostných podmienok (napr. nízke teploty). Používanie pneumatík Nordic za menej nepriaznivých podmienok (napr. vlhké alebo teplé počasie) môže viesť k zníženiu výkonu, najmä v súvislosti s trakciou na mokrom povrchu, riadením a blokovaním.

Označenie EÚ. Nie je náhradou za Porsche označenie „N“.

Nové EÚ značenie pneumatík zohľadňuje iba 3 dané kritériá, ako aj poznámky k trakcii na snehu a ľade pre pneumatiky na osobné a nákladné vozidlá a nie je náhradou za Porsche označenie „N“.

Posudzovanie kritérií EÚ je často v konflikte s posudzovaním Porsche: Pneumatika s veľmi nízkym valivým odporom bude mať vždy nižšiu trakciu na mokrom povrchu. Porsche nerobí žiadne ústupky z požiadaviek na bezpečnosť a hodnotí trakciu (na suchom aj mokrom povrchu) ako dôležitejší ukazovateľ než je spotreba paliva počas skúšok pneumatík. Potenciál nižšej spotreby môže byť pri pneumatike s optimalizovaným valivým odporom zo začiatku lákavý, ale pri mimoriadnej situácii sa počíta každý meter brzdnej dráhy.

Iba pneumatiky s označením N vám dávajú istotu, že si kupujete vysoko kvalitný produkt, testovaný špeciálne pre váš model Porsche.

Viac informácií o označovaní pneumatík nájdete na webovej stránke Európskej komisie (Pneumatiky | EU komisia (europe.eu)). Spotrebu paliva môžete výrazne znížiť šetrným jazdením. Tlak v pneumatikách pravidelne kontrolujte, aby ste znížili spotrebu paliva a zlepšili trakciu na mokrom povrchu. Zvýšenú pozornosť venujte brzdným dráham.

Pneumatiky Porsche a Michelin

Porsche a Michelin spolu úzko spolupracujú už takmer pol storočia. Od roku 2002 je Michelin medzinárodným partnerom spoločnosti Porsche pre pneumatiky. To znamená, že spolupráca prebieha dlho pred uvedením konkrétneho modelu na trh. Dizajn, vývoj a výroba pneumatík prebieha tak, aby na mieru vyhovovala požiadavkám nového modelu a zvýšila jeho bezpečnosť, obratnosť, ovládateľnosť a výkon.

Navštíviť stránku

Spotreba a emisie.

718 Boxster (WLTP)*
9,7 – 8,9
l/100 km
220 – 201
g/km
Nová 911 Carrera (WLTP)*
10,8 – 10,3
l/100 km
245 – 233
g/km